Legea junglei sau Legea dragostei ?

Trăim sub “legea junglei”, iar teoria evoluției, cu supraviețuirea celui mai puternic prin selecție naturală a aruncat și mai mult gaz pe foc.

Biblia ne dă o cu totul altă altă perspectivă asupra lumii, în care “cei blânzi vor moșteni pământul”, iar natura fundamentală a creației este dragostea pentru că Dumnezeu este dragoste.

Cine are dreptate?

Trăim într-un univers decăzut și decadent, “dar la început n-a fost așa”.

Pentru cei ce întreabă batjocoritor “Ce au mâncat animalele carnivore pe corabia lui Noe?” Răspunsul este că acolo n-au existat animale carnivore. Ele s-au denaturat doar după potop (Gen. 9).

Animalele vor reveni la Armonia de dinainte de potop “la reașezarea din nou a tuturor lucrurilor” (Fapte 3:21).

Isaia descrie aceasta:

“Atunci, lupul va locui împreună cu mielul, și pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș;
vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basiliscului.
Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștinţa Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă” (Isaia 11:6-9).

“Poezie! Poezie!” Spun cei ce nu pot să creadă așa ceva. “Fabulație alegorică, nu realitate”.

Oare ?…

Există destule semne ca Dumnezeu are dreptate și că trăim în prăpastia căderii între două platouri de “normalitate”. Iată cum descrie apostolul Pavel chinurile decadenței și nădejdea revenirii viitoare:

“Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii.
Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru” (Romani 8:18-23).

Pentru cei ce au ochi să vadă, nu toate animalele trăiesc în legea junglei. Iată câteva dovezi care lasă să se întrevadă ce a fost și ce va să fie …

Și pentru că veni vorba: Cum se face că ultimul animal domesticit (susțin oamenii de știință) a fost … găina și asta aproximativ cu … 6000 de ani în urmă? Cum de n-am mai reușit să domesticim niciunul de atunci și până astăzi?Categories: Teologice

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: