Să mai faci copii într-o lume ca asta?

Iată părerea lui S. Campbell

Noe era de cinci sute de ani; și Noe a născut pe Sem, pe Ham și pe Iafet. – Geneza 5.32

Sem era de o sută de ani și a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop. Geneza 11.10

Dacă pe cei drepți îi chinuie faptul că trebuie să trăiască în mijlocul celor nelegiuiți, ce trebuie să fi fost pentru Noe? Nelegiuirea umplea pământul și doar Noe umbla cu Dumnezeu (Geneza 6.5-9). El trebuie să fi suferit foarte mult văzându-i pe vecinii, pe prietenii și pe rudele sale cum nesocoteau căile lui Dumnezeu și cum alegeau să trăiască în corupție și în violență.

Într-o astfel de lume s-au născut cei trei fii ai lui Noe: Iafet, cel mai în vârstă (Geneza 10.21), apoi Sem și apoi Ham. Compararea unor pasaje descoperă un lucru încurajator cu privire la Noe, ca tată. El și-a început familia la vârsta de cinci sute de ani, în anul în care Dumnezeu i-a spus despre judecata care avea să vină (Geneza 6.10-14). Iafet trebuie să fi fost doar un prunc atunci când Noe a auzit pentru prima dată de construcția unei corăbii. O sută de ani mai târziu, când Noe avea șase sute de ani, a venit potopul (Geneza 7.6).

Ce a făcut Noe atunci când Dumnezeu i-a spus că lumea era atât de rea, încât urma să fie condamnată? A continuat să aibă copii! Dacă la doi ani după potop al doilea fiu al său, Sem, avea o sută de ani, înseamnă că acesta era cu doi ani mai tânăr decât Iafet, iar Ham era încă și mai tânăr. În ciuda răutății din lume, Noe a știut că se putea încrede în Dumnezeu pentru copiii săi.

Corupția din zilele noastre pare să fie similară cu cea din zilele lui Noe. Unii au privit la aceste împrejurări și au decis să nu aibă copii într-o asemenea lume. Însă, în orice perioadă, familia a fost întotdeauna un far pentru Dumnezeu. În mijlocul violenței și al degradării morale, Îl putem onora pe Domnul crescând fii și fiice într-un cămin în care să domnească o atmosferă de evlavie, de demnitate și de dragoste. Să ne încredem în Dumnezeu pentru copiii noștri, așa cum s-a încrezut Noe!Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: