B. Reynolds – Crezi că Dumnezeu este bun?

Tu ești bun și binefăcător. Psalmul 119.68

Acum, când pășim într-un alt an, privim înainte cu nădejde, având multe așteptări. Avem, de asemenea, un simțământ de încordare, foarte normal, ținând cont de lumea în care trăim, plină de tulburare și de nesiguranță. Există însă un lucru foarte sigur – bunătatea Dumnezeului nostru.

Într-adevăr, se întâmplă lucruri rele, lucruri pe care uneori nu ni le putem explica. Să nu uităm însă niciodată că Dumnezeul nostru este bun. Textul nostru de astăzi, în cuvinte puține, ne spune că Dumnezeu este bun, însă ne spune chiar mai mult decât atât, anume că Dumnezeu este binefăcător, că El face bine. El este bun și face bine. Adevărata bunătate nu este ceva care să rămână ascuns sau necunoscut – ea trebuie să acționeze.

Vedem bunătatea lui Dumnezeu manifestată față de toți oamenii în lucrarea Sa de creație. Cu mult timp în urmă, apostolul Pavel declara acest adevăr locuitorilor păgâni și idolatri din cetatea Listra: „El nu S-a lăsat fără mărturie, făcând bine și dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplându-vă inimile de hrană și bucurie“ (Fapte 14.17). Teologii au o expresie pentru acest atribut al lui Dumnezeu, numindu-l «harul comun al lui Dumnezeu». Cred însă că descrierea pe care o face Biblia este mai bună decât cea a teologilor, atunci când ea ne spune în mod simplu că Dumnezeul nostru este bun. Nu există ceva «comun» cu privire la Dumnezeu. Domnul Isus a spus: „Nimeni nu este bun, decât Unul singur, Dumnezeu“ (Marcu 10.18).

Cât de măreață devine această bunătate, atunci când ne gândim la evanghelie! Creștinismul nu se definește prin ceea ce găsește, ci prin ceea ce aduce acolo unde vine. Dumnezeu este Unul care dă, nu Unul care ia. El nu cere dreptate de la om, fiindcă omul nu are niciuna, ci El revelează dreptate, iar dreptatea aceasta este darul Său fără plată. El nu a cerut să-L iubim, ci ne-a revelat iubirea Sa față de noi. Acest nou an ne oferă un alt prilej pentru a spune: „Lăudați pe Domnul, pentru că este bun“ (Psalmul 106.1).Categories: Raspunsuri la intrebari, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: