Ce fel de om a fost Simeon ?


Și, iată, era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și evlavios, așteptând mângâierea lui Israel; și Duh Sfânt era peste el.
 Luca 2.25

Simeon a trăit într-o perioadă deprimantă. Însă el a privit către viitor, și nu în zadar. Deși nu ni se spun multe lucruri despre el, cuvintele și atitudinea lui sunt de natură să ne învioreze și să ne încurajeze, pe noi, la distanță de două mii de ani; căci și noi trăim într-o perioadă deprimantă, într-o perioadă în care mulți nu mai văd nicio speranță pentru civilizația umană.

Simeon aștepta „mângâierea lui Israel“, o expresie mai neobișnuită, însă care, în mod simplu, înseamnă că el credea ceea ce Dumnezeu spusese în Vechiul Testament și, prin urmare, Îl aștepta pe Mesia al lui Israel. Așteptarea lui n-a fost zadarnică, însă cum L-a recunoscut el pe Hristos în Pruncul adus la templu de părinții Săi? Răspunsul este simplu: „A fost divin înștiințat prin Duhul Sfânt“. Acesta nu este un lucru neobișnuit, fiindcă Dumnezeu Își găsește întotdeauna plăcerea în a-L descoperi pe Fiul Său oricui dorește să-L vadă prin credință.

Simeon era un om fericit. Dumnezeu Îl făcuse așa. După ce L-a văzut pe Pruncul Isus, a mărturisit că era gata să plece de pe pământ, căci viața lui era acum completă.

El a văzut în acel Prunc propria sa mântuire, precum și mântuirea tuturor celor care aveau să creadă. A recunoscut că toate planurile lui Dumnezeu se concentrau în acel Prunc – Prunc născut ca să moară pentru întreaga omenire. G. W. SteidlCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: