C. H. Mackintosh – Credința de mâna a doua

DB: Fiecare om are simpatii, păreri și convingeri. primele două sunt relative și se schimbă adesea. Convingerile, nu. Uitându-mă în jur, văd din ce în ce mai mulți oameni cu simpatii și păreri și din ce în ce mai puțini oameni cu convingeri. De aceea trecem de la o credință la alta, de la un cult la altul și de la o mișcare la alta.

Convingerile sunt adevaruri la care tinem
si care ne “tin” in ceasuri de cumpana.
Un om fara convingerei este un vagabond care merge spre nicaieri.

Vă sunpun atenției un articol legat de convingeri:

Și poporul a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua și în toate zilele  bătrânilor ale căror zile au urmat după Iosua, care văzuseră toate faptele mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Judecători 2.7

Este bine să ne amintim acest lucru. Credința de mâna a doua nu va rezista niciodată. Trebuie să existe o legătură vie care să conecteze sufletele cu Dumnezeu. Trebuie să avem dea face cu Dumnezeu pentru noi înșine, în mod personal, altfel vom eșua când va veni timpul testului. Exemplul omenesc și influența omenească pot fi foarte bune la locul lor. Era foarte bine ca ei să privească spre Iosua și spre bătrâni și să vadă cum aceștia Îl urmează pe Domnul. Este cu totul adevărat că „fierul se ascute cu fier; tot așa, un om ascute înfățișarea prietenului său“ (Proverbe 27.17).

Este foarte încurajator să fii înconjurat de un mare număr de slujitori devotați, este foarte plăcut să te poți afla în sânul unei colectivități loiale lui Hristos, Persoanei Lui și cauzei Lui. Dar, dacă aceasta este totul, dacă nu există un izvor profund de credință personală și de cunoștință personală, dacă nu va exista o relație și o comuniune personală, formată și susținută în mod divin, atunci sprijinul omenesc se va nărui; șuvoiul influenței umane va stagna, declinul general se va instaura, iar noi vom fi, în principiu, la fel ca Israel – care La urmat pe Domnul în zilele lui Iosua și ale bătrânilor, iar apoi a renunțat la mărturisirea Numelui Său – și ne vom întoarce la nebunia și la deșertăciunea acestei lumi prezente, care, în realitate, nu este mai bună decât Baal și Astarteea.

Însă, pe de altă parte, când inima este deplin stabilită în adevărul și în harul lui Dumnezeu, când putem spune – așa cum este privilegiul fiecărui credincios adevărat să spună – „știu în Cine am crezut; și sunt convins că El poate să păzească ce Iam încredințat pentru ziua aceea“ (2 Timotei 1.12); atunci, chiar dacă toți sar lepăda de mărturisirea publică a lui Hristos și chiar dacă neam afla lăsați fără ajutor omenesc sau fără suport din partea unui braț omenesc, vom descoperi că „temelia lui Dumnezeu“ este sigură ca întotdeauna și că drumul credinței va fi atât de neted înaintea noastră, ca și cum mii de credincioși ar călători pe el cu hotărâre și energie sfântă. Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: