C. H. Mackintosh – Două puncte de vedere asupra credinciosului

Iar din El, voi sunteți în Hristos Isus. 1 Corinteni 1.30


Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost omenească; și credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui să fiți ispitiți peste ce puteți, ci, împreună cu ispita, va pregăti și scăparea, ca voi să o puteți răbda.
1Corinteni 10.13

Sunt două căi în care poate fi privită poziția credinciosului – două căi în care această poziție este prezentată în Cuvânt. Credinciosul este prezentat ca fiind parte a Trupului al cărui Cap este Hristos. Acest Trup, al cărui Cap este Hristos, este prezentat ca formând un om, complet în orice privință. Acesta a fost adus la viață cu Hristos, înviat cu Hristos și așezat cu Hristos în locurile cerești. Acesta este una cu El, complet în El, acceptat în El, posedând viața Lui și stând în privilegiile pe care El le are înaintea lui Dumnezeu. Toate greșelile lui sunt șterse. El nu are nicio pată. Totul este plăcut și minunat înaintea ochilor lui Dumnezeu (vedeți 1 Corinteni 12.12,13; Efeseni 2.510; Coloseni 2.615; 1 Ioan 4.17).

Dar, de asemenea, credinciosul este prezentat ca aflânduse în locul neputinței, al slăbiciunii și al dependenței, aici, jos, din această lume. El este întotdeauna expus la ispite, gata să se rătăcească, vulnerabil față de poticnire și față de cădere. Prin urmare, el are continuu nevoie de simpatia perfectă și de slujirea plină de putere a Marelui Preot, care stă întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, în deplina valoare a Persoanei și a lucrării Sale, reprezentândul pe credincios și susținândui cauza înaintea tronului.

Cititorul trebuie să cântărească ambele poziții în care se află cel credincios, pentru a putea vedea nu doar locul foarte înalt și privilegiat pe care îl ocupă în locurile cerești, în Hristos, ci de asemenea ce resurse bogate îi sunt pregătite, cu privire la orice nevoie și slăbiciune pe care le poate întâmpina aici, jos. Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: