Poziția determină purtarea

Vă îndemn deci eu, cel întemnițat în Domnul, să umblați într-un  chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați. Efeseni 4.1

Legea făcea ca poziția să depindă de umblare. Harul face ca umblarea să depindă de poziție. El ne așază în locurile cerești în Hristos și apoi cere o umblare vrednică de această poziție.

Aceasta este calea actuală a lui Dumnezeu, separată de legalism, pe de o parte, dar și de libertinism, de cealaltă parte; la fel de clară în respingerea faptelor bune, ca temei al acceptării, dar și în solicitarea lor, ca rezultat al acceptării; proclamând cu aceeași tărie că nu poate exista roadă decât rămânând în viță, dar și că trebuie să existe roadă dacă rămânem în ea.

Prin urmare, umblarea creștinului trebuie să fie potrivită chemării sale în Hristos. Ca mădular al trupului Său, el trebuie să se poarte corespunzător. Dacă Trupul nu este din lume, nici el nu este din lume; dacă Trupul este ceresc, atunci și el este ceresc. După cum Trupul trebuie săși manifeste adevăratul caracter, tot așa stau lucrurile și cu fiecare mădular în parte. Biserica este separată de lume, unită cu Hristos în cer, formând același trup cu El și fiind locuită de Duhul. Deci, dacă cel credincios trebuie să umble într-un chip vrednic de chemarea sa, atunci acesta este și caracterul pe care el trebuie să-l înfățișeze înaintea lumii. T. B. BainesCategories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: