C. H. Mackintosh – Putem avea și alți dumnezei?

Ridică-te, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; pentru că nu știm ce
i sa întâmplat lui Moise acesta, omul care nea scos din țara Egiptului! Exod 32.1

Fă-ne un dumnezeu!“ Ce gând cumplit! Un om chemat să facă un dumnezeu și alți oameni gata săși pună încrederea în el!

Cititorule, să privim înăuntrul și în jurul nostru și să vedem dacă nu detectăm ceva de felul acesta! Citim în 1 Corinteni 10, cu referire la istoria lui Israel, că „toate acestea li se întâmplau ca pilde și au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care au ajuns sfârșiturile veacurilor“ (versetul 11). Să căutăm deci să profităm de această „avertizare“ și să ne aducem aminte că, deși poate noi nu vom face un vițel turnat ca să ne închinăm înaintea lui, totuși păcatul lui Israel este o „pildă“ a unui lucru în care și noi suntem în pericol să cădem.

     Ori de câte ori renunțăm în inima noastră la a ne sprijini în mod exclusiv pe Dumnezeu Însuși, fie în chestiunea mântuirii, fie în cea cu privire la necesitățile de pe drumul credinței, spunem, în principiu, „fă-ne un dumnezeu“! Nu este nevoie să mai adăugăm că, în noi înșine, nu suntem cu nimic mai buni decât Aaron sau decât fiii lui Israel. Iar dacă ei sau închinat unui vițel în locul lui Iahve, noi suntem în pericol să acționăm pe același principiu și să manifestăm același duh.

     Singura cale sigură de a evita un astfel de pericol este să stăm permanent în prezența lui Dumnezeu. Moise știa că vițelul turnat nu era Iahve, de aceea nu la recunoscut. Dar când nu mai suntem în prezența divină, nimeni nu poate estima în câte greșeli și lucruri rele am putea cădea. – C. H. MackintoshCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: