De „epidemie“!

În zilele acestea pline de vești proaste, suntem chemați să răspândim Vestea cea Bună! Dumnezeu a declanșat acum 2000 de ani o campanie a vieții, o viață biruitoare, irezistibilă, care ne vaccinează cu dumnezeire!

Poetul Ioan Alexandru spunea că nația noastră este bolnavă de nedumnezeire. Avea dreptate. Totă lumea zace în boala asta, fără excepție.

Prin Hristos însă, Dumnezeu a nimicit boldul morții, care este păcatul și a lansat printre muritori sămânța de nemurire a vieții veșnice. Cine crede în El ARE viața veșnică!

„Isus Hristos (care) a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie“ (2 Timotei 1:10).

Fie ca lumina acestor sărbători să clarifice pentru mulți aceasta. Vestea a fost proclamată într-una dintre cele mai lungi fraze din Noul Testament. Este programul lui Dumnezeu cu lumea:

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor“ (Efeseni 1:16-21).

Dumnezeu va eradica păcatul din univers! Doar cei vindecați de El prin credința în Hristos vor trece dincolo!Categories: Teologice

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: