PUNE-L PE DUMNEZEU LA ÎNCERCARE!

coordonatori Bob & Debby Gass

„Aduceți… toate zeciuielile… puneți-Mă astfel la încercare” (Maleahi 3:10)

 Dumnezeu face planuri cu multă meticulozitate.

De exemplu, El a planificat un banchet numit „ospățul nunții Mielului” cu mii de ani înainte să aibă loc (vezi Apocalipsa 19:9).

L-a instruit pe Noe cum să construiască o corabie de „trei sute de coți în lungime, cincizeci de coți în lățime și treizeci de coți în înălțime” (Geneza 6:15).

I-a indicat lui Moise culorile și materialele specifice pe care El dorea să fie folosite la construirea cortului (vezi Exodul 26). Și gândește-te cât de precis a orânduit anotimpurile și a poziționat stelele pe cer.

Ți-ai putea imagina ca un astfel de Dumnezeu să nu aibă niciun plan pentru finanțele tale – rodul muncii tale? Firește că nu! În Scriptură, El spune: „Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile… puneți-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oștirilor, „și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.”

Cuvântul original pentru „toate” este „neatinse”, ceea ce înseamnă înainte de impozite și alte rețineri. De ce? Pentru că El dorește să fie întâiul în toate în viața ta, inclusiv în domeniul financiar.

Dumnezeu a mai spus poporului Său: „Se cade să înșele un om pe Dumnezeu…? Cu zeciuielile și darurile de mâncare” (Maleahi 3:8). Stai și gândește-te la cuvântul „dar.” Când vinzi o casă, te gândești dacă accepți sau nu „oferta” pe care ți-o face cumpărătorul. Și în acest verset Dumnezeu ne spune: „Până nu-Mi dai ceea ce îmi aparține de drept (zeciuiala), de ce să accept alte daruri?”

Zeciuiala nu se referă numai la bani; ea implică credința și ascultarea. Când dai zeciuială din venitul tău, te poți aștepta ca Dumnezeu să-Și toarne binecuvântarea peste tine așa cum a promis. Ai posibilitatea de a trăi sub cerul deschis; alegerea îți aparține.

Dumnezeu spune: „Puneți-Mă la încercare.” Pune-L pe Dumnezeu la încercare… și vezi ce se întâmplă!Categories: Studiu biblic

1 reply

  1. Sună interesant ” înainte de impozit și rețineri” dar n-am găsit unde scrie că așa a făceau și evreii! Așa a zis Dumnezeu? Ce impozite aveau ei de plătit? Dacă impozitul ESTE zeciuiala sau zeciuiala ERA impozitul pentru administrația țării, este mult mai puțin decât este acum. Nu știu cum e in SUA dar prin Europa impozitul pe venit 45%+ TVA 21-24%+ impozitul pe imobile, mașina etc ..nu știu dacă rămâi cu 10% .. Și pe deasupra prea sfânta biserică 10% înainte de impozite și rețineri. Adică restul. Ar fi bine să mai cugetăm, Din când în când. Opinia personală.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: