PĂCATELE TIPICE (4)

coordonatori Bob & Debby Gass

„Să aveți în voi gândul acesta, care  era și în Hristos Isus” (Filipeni 2:5)

Al treilea tip sunt câștigătorii: Câștigătorilor le place să înfrunte provocările, sunt pragmatici, orientați spre succes și le place să facă lucruri pentru alții. În cele mai bune condiții, ei sunt motivați sa crească, să depună eforturi și să învețe. Ei îi inspiră și îi mișcă pe oameni și le face plăcere să stea în fata mulțimilor. Faptul că trebuie să vorbească în public le dă energie. Fără șansa de a se dezvolta și de a se face remarcați, își pierd motivația.

Câștigătorii vor sa aibă un impact, pot fi tentați să trăiască pentru imaginea pe care o reprezintă și ajung să idolatrizeze propriile lor realizări. Sunt capabili să măsoare succesul în termenii aplauzelor și recunoașterii.

Când loan Botezătorul a spus despre Domnul Isus: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” (loan 3:30), el a dat dovadă de acea renunțare de sine care este dificilă pentru un câștigător.

Simon vrăjitorul a crezut că poate cumpăra o lucrare spirituală ca a lui Petru si i-a oferit acestuia bani în schimbul abilității de a le da altora Duhul Sfânt (vezi Faptele Apostolilor 8:18-22).

Tot astfel, un câștigător nerăscumpărat poate transforma ceea ce pare a fi slujirea lui Dumnezeu în slujirea propriei sale persoane. Pentru mulți dintre noi „păcatul care ne înfășoară așa de lesne” (Evrei 12:1) este mândria.

În timp ce câștigătorii au abilitatea de a realiza lucruri mărețe și de a îmbogăți viețile altora, ei pot deveni în același timp preocupați de propria lor imagine și de propriul lor succes. Care este răspunsul? Pavel spune: „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus” (Filipeni 2:3-5).Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: