PREȚUIEȘTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (1)

coordonatori Bob & Debby Gass

„N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.” – Iov 23:12

Duhul Sfânt ne face asemenea lui Hristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu! De aceea Satan va pune mute opreliști în calea ta pentru a te împiedica să citești Biblia. Pavel scrie: „Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufletește, și vă poate da moștenirea împreuna cu toți cei sfințiți.” (Faptele Apostolilor 20:32).

Cuvântul lui Dumnezeu este asemenea unei semințe; e plin de potențial. Domnul Isus a spus: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață. (loan 6:63). Un lucru uimitor se petrece atunci când studiezi Scriptura. Mintea  ți se luminează, inima rezonează și adevărul prinde viată în tine. Biblia e mai mult decât un manual doctrinal. Ea generează credința, produce schimbare, face minuni, vindecă suferinzi, zidește caracterul, transformă circumstanțe, aduce bucurie, învinge împotrivirile și ispita redă speranța, eliberează putere, curătește minți, aduce lucruri în ființă și garantează viitorul. Nu poți supraviețui fără Cuvântul lui Dumnezeu. E la fel de esențial pentru viața ta precum hrana. De aceea Iov a scris: „Mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui”.

Cuvântul lui Dumnezeu este hrana spirituală de care avem nevoie pentru a împlini scopul vieții Biblia este descrisă ca fiind laptele, pâinea, hrana tare și desertul cel dulce (vezi 1 Petru 2:2; Matei 4:4; 1 Corinteni 3.2; Psalmul 19:103). Această masă formată din patru feluri de mâncare este meniul Duhului Sfânt pentru tăria și creșterea noastră zilnică. Petru scrie: „ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire (1 Petru 2:2).

Așadar, ia hotărârea de a petrece timp în fiecare zi în citirea Cuvântului lui Dumnezeu.

 Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: