Lectură obligatorie: Adrian Papahagi – Ce conservă conservatorii? – ILD

Cuvânt ,,înainte“ !

Există în jur un război total, purtat până și la nivelul cuvintelor, pentru că un cuvânt are viață și un cuvânt manipulează viața. De exemplu, mișcarea ucigașă pentru uciderea pruncilor n-a fost numită ,,partida lui Irod“, ci a fost mascată sub deviza mincinoasă ,,pro choice“. Într-un contraatac menit să demaște atacul ucigaș, forțele de bine din lume au lansat mișcarea ,,pro life“, care a smulșs masca de pe fața hidoasă a noilor închinători la Moloh.

În mod asemănător, azi se duce o luptă a cuvintelor între ,,progresiști“ și ,,conservatori“. Prin afișarea ademenitoare a termenului ,,progresist“, ideologii haosului, nihiliștii de altădată și socialiștii de azi, critică ordinea existentă ca să deschidă opiniei publice o poartă spre instaurarea unei societăți conduse de ei.

,,Progresist“ sună bine pentru că, nu-i așa, cine se poate împotrivi progresului? Cine vrea să rămână ,,în urmă“?

Împreună cu autorul articolului care urmează, spun și eu: ,,Progres spre ce? Înaintare încotro?“ Altfel, riscăm să cădem iar în impasul bancului politic de acum câteva decenii: ,,Societatea capitalisă, spuneau ideologii de la București atunci, se află pe buza prăpastiei, dar noi îi vom depăși!“

Progresul este de dorit doar atunci când direcția pe care se progresează este bună, sănătoasă, spre bine. Altfel, ne vom trezi că înaintăm ca vita păcălită cu o creangă verde de salcâm să meargă spre abator.

Numirea ,,conservator“ cade azi în nepopularitate, de aceea trebuie să o redefinim.

,,Conservator“ este și conservantul care împiedică alterarea alimentelor. Conservator este și institutul de muzică unde se învață valorile eterne ale muzicii. Conservatoare sunt și sarea pământului și lumina lumii, așa cum le definea Isus Christos, în celebra Sa predică-program rostită spre noi din înălțimea muntelui.

Conservator nu înseamnă nici static și nici retrograd, pentru că adevăratul conservatorism păstrează direcția și înaintarea pe drumul bun și sănătos care garantează  ajungerea la țintă.

În acest context al ajungerii la țintă, ,,progresismul“ modern poate și trebuie redefinit public drept un fel de ,,a bate câmpii“, ,,a lua-o razna“, ,,a rătăci aiurea“, ,,a-ți pierde busola“. Proponenții lui au o tactică de luptă ușor de detectat: ei contestă toate valorile și structurile care dau stabilitate lumii de acum, pentru a o prăbuși într-o dezordine din care numai ,,soluțiile lor noi“ o vor putea scoate. Este un fel de imitare a procesului creației din Geneza. Progresiștii doresc să instaureze ,,un pustiu și gol“ din care să recreeze o lume nouă, numită codificat ,,noua ordine mondială“. Deviza acestor progresiști este ,,Prin haos spre o altfel de lume!“

Manifestările atacurilor lor se văd peste tot.

Este atacată familia, batjocorită condescent drept ,,tradițională“. Observați că ei nu se luptă cu ,,familia noarmală“ așa cum există ea de mii de ani pe pămnânt, ci cu o construcție articifială dintr-un termen codificat aprioric ca perimat: ,,familia tradițională“. Prograsiștii vor să desfințeze noțiunea de ,,normal și normalitate“.

Este atacată națiunea ca identitate personală și de grup. Inițierea unor migrații dinspre oriune și spre peste tot este intenționat dirijată pentru distrugerea conceptului de națiune unitară, cu granițe, populație și cultură specifice.

Este atacată identitatea de gen. ,,Progresiștii“ promovează distrugerea deosebirilor dintre bărbat și femeie, aruncându-ne sinucigaș spre o societate cu ,,un gen fluid“ care alunecă haotic dintr-o extremă într-alta, îndemnându-ne să ne luăm ,,libertatea“ (alt cuvânt de cod) să ne oprim periodic între aceste extreme unde vrem, când vrem și cât vrem. Putem, spun ei, să fim la alegere bărbat sau femeie de ori de câte ori vrem noi de dimineața până seara. Putem merge la aceleași toalete, putem face baie în aceleași vestiare, putem să facem sex după dispoziția de moment cu orice altă ființă ,,compatibilă“.

Este atacată trăirea religioasă, orice religie individuală fiind condamnată ca ,,provincialism mistic“ și ni se propune să ,,avansăm“ spre un pluralism citadin civilizant, în care valorile spiritului trebuiesc subjugate sau abandonate pentru împlinirea pe planul trăirilor trupului. Se reactivează de fapt deviza ,,să mâncăm și să bem că mâine murim“.

Este atacată legătura dintre generații și deferența față de părinți și de cei mai în vărstă. ,,Progreseștii“ postulează că toți copiii trebuie scoși de sub autoritatea deformatoare a părinților și a bisericii pentru a fi plasați în proprietatea Statului și modelați în centre competente de educație specializată. Cazul Botnariu ne-a arătat fața hidoasă a acestei metode practicată deja de unele țări.

Primul ,,progresist“ din istorie a fost Satan. El a venit la Adam și Eva ca să conteste ordinea stabilită de Dumnezeu și să le ofere ceva ,,bun,  plăcut la vedere și de dorit“. Rezultatele aceptării ,,progresismului“ satanic se văd astfel pretitundeni în lume. Omenirea se află vinovată, dar melancolică ,,în căutarea Paradisului pierdut“, vorba lui Milton. Ce bine ar fi fost dacă primii oameni, protopărinții noștri, Adam și Eva, a fi fost … ,,conservatori“ !

,,Ce se poate păstra atunci când totul se pierde?“

La acesta întrebare trebuie să răspundem fiecare dintre noi, alegând în dreptul nostru să fim ,,progresiști“ sau ,,conservatori“. Aceasta este și esența articolului scris de Adrian Papahagi.

 

A fi conservator e o formă de atașament față de bunătatea lumii, față de familiar și firesc, față de natură și cultură. E îngăduință față de natura umană, cu bunele și relele ei – conservatorul acceptă omul vechi și nu-și propune să creeze un om nou. E surâs homeric sau chaucerian, mai degrabă decât crispare …

Source: Adrian Papahagi: Ce conservă conservatorii? – ILDCategories: Teologice

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: