Propuneri de schimbare la Organizația Națiunilor Unite

Pe statuia din fața edificiului Națiunilor Unite din new York (dăruită de URSS!!!) scrie un text biblic din Isaia 2:4. Este o ipocrizie.

Prima parte a versetului este lăsată intenționat afară:

El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul“ – Isaia 2:4

Am o sugestie mult mai bună pentru o inscripție care să caracterizeze adevărata activitate a elitelor obraznice care încearcă să stăpânească și să conducă lumea fără Dumnezeu. Atitudinea lor din ultimii ani față de Israel spune totul. Iată ce am găsit în psalmul 33:10-12

Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor,
zădărniceşte planurile popoarelor.

Asta în timp ce, peste capul elitelor atee …

11 Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie
şi planurile inimii Lui, din neam în neam.
12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!Categories: Teologice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: