,,Luciferieni, adunarea!“ – Glasul mincinos face iar victime!

I will rather rule in hell than serve in heaven!

Mai degrabă pe tron în iad decât pe genunchi în rai!

Aceasta este o minciună cu care Diavolul cultivă complexul luciferic din oameni. Adevărul este că în Iad nu va domni nimeni. Cel mai rău va fi chinuit … cel rău. Iadul nu este împărăția Diavolului, ci doar un fragment din marea Împărăție a lui Dumnezeu! După ce a ieșit biruitor asupra duhurilor răutății la Cruce, Fiul lui Dumnezeu s-a dus în iad să propovăduiască biruința celor ce-au căutat zadarnic să I se împotrivească. Cei mai mari demoni sunt și acum legați acolo în lanțuri și își așteaptă judecata:

,,Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi; dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi (căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite) – înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:  (2 Petru 2:4-9).

Împăcați-vă cu Creatorul cât timp încă se mai poate.Categories: Articole de interes general, Teologice

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: