CAUTĂ SĂ-L GLORIFICI PE DUMNEZEU 

coordonatori Bob & Debby Gass

„ … pentru ca Numele Domnului nostru  Isus Hristos să fie proslăvit în voi” (2 Tesaloniceni 1:12)

Bach a compus 256 de cantate. Jesu, Joy of Man’s Desiring este, probabil, cea mal celebră. După aproape patru secole, această cantată este în continuare fondul muzical cel mai celebru, ales pentru drumul miresei pentru a-și întâlni mirele. Motivul pentru care muzica lui ne atinge sufletul este că ea a izvorât din sufletul său.

Dar știai că aceste cantate nu au fost la origine muzicale, ci au fost rugăciuni înainte de a deveni cantate? Înainte de a începe să scrie o partitură, el mâzgălea JJ – Jesu, Juya – în partea de sus a paginii, ceea ce însemna „Isuse, ajută-mă.” Apoi, în josul paginii scria trei litere: SDG. Ele sunt inițialele de la Soli Deo Gloria – „spre slava singurului Dumnezeu.”

Viața sa a fost o transpunere a acestui singur motiv. La fel trebuie să fie și viața ta. Nimeni nu-L poate glorifica pe Dumnezeu ca tine sau în locul tău, pentru că viața ta este o partitură originală.

Soli Deo Gloria există pentru o audiență formată dintr-o singură persoană; asta înseamnă să faci ceea ce este bine, cu motivația corectă. Înseamnă să trăiești pentru aplauzele mâinilor străpunse de cuie, înseamnă să declari că Domnul Isus este totul pentru tine. Doar Isus. Nimic mai mult, nimic mai puțin, nimic altceva.

Pavel concluzionează: „ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, și voi În El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru” (v. 11-12)Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: