Ales să alegi unde stai în fiecare zi

coordonatori Bob & Debby Gass

Ești atât de concentrat pe necazuri încât ai uitat ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele” (Psalmul 23:6)?

Cunoaștem necazurile lui Iov, dar avem tendința de a uita că ele au existat o scurtă perioadă într-o viață, de altfel, extrem de binecuvântată.

Timpul pe care l-a petrecut Iosif în închisoare a fost eclipsat de anii în care a fost o persoană cu influență și de privilegiul de care s-a bucurat în calitate de a doua persoană ca importanță la palatul lui faraon.

Îți este greu să te bucuri de binecuvântări pentru că îți este teamă ca nu vor dura? Poate te-ai obișnuit atât de mult cu necazul încât ești mereu pregătit pentru el, ca și cum ai sta confortabil într-un fotoliu fără să te poți relaxa.

E timpul să nu te mai îngrijorezi și să începi să crezi promisiunile lui Dumnezeu fața de tine! El nu te-a adus atât de departe ca să te abandoneze. Nu, El „v-a rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână.” Bucuria și biruința – acesta este planul Lui Dumnezeu pentru tine! Biblia spune: „El ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui.”

Dumnezeu nu rostește nimic peste viața ta, ca apoi să lase să se năruiască totul. El a spus: „Cuvântul Meu, va face voia Mea și va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11). În Genesa capitolul unu versetul paisprezece, Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte.” Și știi ceva? Același soare strălucește și astăzi datorită cuvântului care l-a adus în existență – și va străluci si mâine. Dacă Dumnezeu va face lucrul acesta pentru un obiect neînsuflețit cum este soarele, nu crezi că El va avea grijă si de tine? Deci, crede că ai fost chemat și ales de Dumnezeu!

 Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: