John MacArthur despre 2 Timotei

(mulțumim împreună lui Relu Leleu pentru această excelentă traducere)

În a doua sa epistolă, Pavel îi amintește lui Timotei că datoria lui este să păstreze darul lui Dumnezeu în el, proaspăt și folositor. Să nu fie fricos ci puternic. Să nu-i fie niciodată rușine de Hristos sau de orișicine Îl slujește. Să păstreze și să păzească adevărul. Să aibă un caracter puternic, să facă ucenici tari în credință, să fie gata să sufere dificultatea și persecuția, făcând în același timp totul pentru Hristos. Să-și ațintească mereu privirea la Hristos. Să conducă cu autoritate.

Să interpreteze și să aplice corect Scriptura. Să se ferească de vorbăriile goale care necinstesc pe Dumnezeu. El trebuie să fie un vas de cinste, despărțit de păcat și folositor Domnului. Trebuie să fugă de poftele tinereții, să urmărească dreptatea, credința și dragostea. Să refuze să intre în dispute filozofice și teologice. Trebuie să nu fie certăreț, ci bun, în stare să învețe pe alții, blând și răbdător chiar și când este nedreptățit. El trebuie să înfrunte vremurile grele și periculoase având o bună cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu.

El trebuie să înțeleagă faptul că Scriptura este cheia maturității lui și a poporului său. Trebuie să predice Cuvântul la timp și ne la timp. Să mustre, se certe și să îndemne cu toată blândețea și învățătura. Trebuie să cunoască prioritățile vieții, să îndure greutățile și să facă lucrul unui evanghelist.

În toate aceste afirmații este sumarizată natura slujirii. Nimic nu indică spre o filozofie comună. De fapt, unele din acele îndemnuri sunt absolut imposibil de armonizat cu teoriile populare azi. Pentru a rezuma totul în cinci categorii: unu, Pavel l-a îndemnat pe Timotei să fie credincios în învățăturile sale; doi, să fie îndrăzneț în expunerea și respingerea neadevărului; trei, să fie un exemplu de evlavie; patru, să fie harnic și să muncească, și cinci, să fie gata să sufere greul și persecuția.

Dacă ar fi trebuit să-ți faci timp, și nu e nevoie să faci aceasta, dar dacă ar fi trebuit să citești o duzină din cele mai recente cărți despre slujire și creșterea bisericii, ai căuta mult și bine să găsești ceva în ele din aceste două epistole. În citirea acestor cărți recente, în oricare dintre ele, oriunde, nu era nici o referire la învățăturile care Pavel le-a dat lui Timotei. De fapt, nici una din ele nu a atras vreun element al filozofiei slujirii lor din epistolele pastorale noi testamentale.Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: