C H Mackintosh – În pustie cu Domnul este mult mai bine ca în Egipt!

Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi țină o sărbătoare în pustie. Exod 5.1

Creștinismul nu doar cere, ci și oferă din plin. Și ce ne oferă el, în locul lucrurilor pe care le ia de la noi? Ne dăruiește „bogății de nepătruns“, în locul „gunoiului“.

El ne oferă „o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se veștejește, păstrată în ceruri“, în locul unei sclipiri de o clipă, pe firmamentul timpului.

El ni-L oferă pe Hristos, bucuria inimii lui Dumnezeu, Obiectul închinării cerului, tema laudelor îngerilor, Lumina eternă a noii creații, în locul câtorva momente de plăcere păcătoasă și vinovată. Și ne ofertă o eternitate de fericire și de glorie în casa Tatălui, în locul unei eternități în flăcările cumplite ale iadului.

Ce vom spune deci? Nu este acesta un schimb avantajos? Nu avem oare motive din belșug pentru a renunța la această lume? Este remarcabil că toate aceste motive pot fi însumate într-unul singur, care poate fi enunțat astfel: «L-am găsit pe Hristos». Iată felul în care trebuie pusă problema. Oamenii nu găsesc deloc greu să dea la schimb cioburi pentru diamante, gunoaie pentru perle, țărână pentru aur. În același fel, aceluia care a gustat din bunătatea lui Hristos nu-i va fi deloc greu să renunțe la lume.

Dacă Hristos umple inima, lumea nu numai că este scoasă afară, ci este și ținută afară. Nu numai că întoarcem spatele Egiptului, ci ne și depărtăm de el îndeajuns pentru a nu ne mai întoarce niciodată.

Și pentru ce? Ca să fim triști și resemnați? Nicidecum, ci pentru a ține o sărbătoare pentru Domnul. Este adevărat că o ținem în pustie, însă chiar și pustia e un fel de cer, atunci când Îl avem pe Hristos împreună cu noi. El este cerul nostru, lumina ochilor noștri, bucuria inimilor noastre, hrana sufletelor noastre; căci cerul însuși nu ar fi cer fără El, iar pustia este schimbată în cer de prezența Lui dragă, strălucitoare și deplin satisfăcătoare.Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: