Pregătiri pentru praznic – ,,Singurul născut“

În Ioan 3:16 se află unul din termenii cel mai greu de tradus și de înțeles. Vorbind despre Sine, Domnul Isus se identifică prin expresia ,,singurul lui Fiu“. Bineînțeles că El știa ce spune, dar pentru noi este mai greu …

Cuvântul folosit în greacă este ,,monogenes“ (nu că Domnul Isus ar fi vorbit greaca, ci aramaica). El poate însemna și ,,singurul“, dar și ,,preaiubitul“ atunci când se referă la o odraslă a unui părinte. În vernacularul vremi, termenul era utilizat pentru a identifica pe cineva care era ,,singur la părinți“.

În teologie, expresia este corectă și subliniază relația unică pe care o are Isus Christos cu Tatăl. Noul testament spune că toți putem deveni fiii și fiicele lui Dumnezeu prin credință și naștere din nou, dar este clar că altfel stau lucrurile cu Isus Christos.

Toți și toate sunt creații ale lui Dumnezeu, în afara Fiului și a Duhului, care sunt deopotrivă și de o substanță cu tatăl. De-a lungul veacurilor, teologii au pus această realitate în crez prin formularea ,,născut, iar nu făcut“ atunci când vorbesc despre Isus Christos.

,,Monogenes“ mai apare în Evanghelia lui Ioan și în 1:14 și 18, unde citim:

,,Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl“.

,,Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut“.

Îndrăgostit de unicitatea Fiului lui Dumnezeu, Ioan folosește ,,monogenes“ și în epistola sa, unde scrie:

,,Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El“ (1 Ioan 4:9).

La apropierea de sărbătoarea Nașteri Domnului se cade să ne aplecăm cu uimire și adorare în fața acestui prunc care este în același timp, în limbajul profeției lui Isaia ,,un fiu care ni s-a dat“.

Cu siguranță ,,domnia va fi pe umărul Lui!“Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: