Gabriel, Maria și cu tine

Nașterea din fecioară este o realitate. Ea a fost vestită de îngerul Gabriel, acceptată de Maria și te poate mântui și pe tine.

 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.  Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1: 30-33).

Ea a fost vestită de îngerul Gabriel. În doar câteva cuvinte, mesagerul divin i-a dat Mariei toată doctrina întrupării. Secolele au trecut și teologii încă n-au reușit să explice acest eveniment. Nici Maria n-a înțeles, dar a acceptat. Ea a știut doar că Dumnezeu poate face orice, oricând și cu oricine. Paradoxal, cel ce trebuia să ia chip în pântecele ei era Creatorul care o făcuse, Cel care avea să aibe nevoie de paza și protecția ei era Cel atotputernic. Cel ce avea să se nască era Cel fără început și fără sfârșit.

Nu-mi spune că Maria a fost altfel decât noi și că ea a înțeles toate acestea! N-a înțeles. Ea doar a acceptat prin credință. Cel ce s-a născut din pântecele ei trebuia să se nască și în inima ei ca să-i dea mântuirea.

Ea a fost dovedită de atitudinea Mariei. Există o singură persoană în univers care știe precis dacă Isus a fost născut în mod supranatural sau a fost rezultatul unirii unei femei cu un bărbat: Maria. Numai ea știe! Priviți-o cum îl urmează în toți cei trei ani ai misiunii Lui publice și cum se raportează la El. Este clar că femeia aceasta care-i este mamă are un respect neobișnuit față de un fiu … Priviți-o cum stă liniștită la piciorul crucii. Maria L-a văzut bătut, schingiuit, înălțat pe lemnul blestemat și … n-a spus nimic. Ar fi putut să se ridice și să strige: ,,Opriți toată mascarada asta! Lăsați-L în pace. Nu este Fiul lui Dumnezeu! Este fiul meu cu ,,cutare.“ N-are rost să moară pentru o minciună! Vă spun acum adevărul.“

Atitudinea Mariei la cruce este una din cele mai mari dovezi despre divinitatea lui Isus Christos. Ea a acceptat destinul ei și nu s-a opus atunci când Cel de pe cruce a încredințat-o lui Ioan. Și de pe cruce, El avea autoritatea de a decide. El a zis și ea așa a făcut.

Ce faci tu cu această veste? Ea te privește direct și personal pentru că Cel născut în chip supranatural are o lucrare care te include și pe tine. Ascultă ce i s-a spus unui alt spectator al nașterii din fecioară, lui Iosif logodnicul Mariei:

„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Mat. 1:20-21).

Dumnezeu nu a intrat în istorie doar ca să facă o scamatorie ieftină. Întruparea Lui din fecioară îi arată divinitatea, dar scoate în evidență și motivarea acestei acțiuni: El vrea să se nască și în inima ta ca să te mântuiască de păcatele tale. Dumnezeu a venit să poarte pedeapsa păcatelor tale și să te umple cu cerul prezenței Sale. Cerul a coborât pe pământ pentru ca tu să poți gusta din realitatea cerului încă de pe acum.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: