Darurile magilor – Aur

Și, deschizându-și comorile, I-au adus daruri: aur și tămâie și smirnă.
Matei 2.11

B Reynolds

Biblia nu ne spune câți magi au venit la Ierusalim ca să-L caute pe Împăratul iudeilor. Tradiția afirmă că au fost trei, bazându-se probabil pe faptul că au fost aduse trei daruri distincte. Totuși este foarte posibil ca magii să fi fost mai mulți de trei și să fi fost însoțiți de un mare alai.

Această vizită călăuzită în mod divin a magilor din Răsărit a fost o împlinire parțială a ceea ce este încă viitor. Isaia i-a profețit lui Israel: „Atunci vei vedea și te vei lumina și-ți va bate inima și se va lărgi; pentru că belșugul mării se va întoarce la tine, bogățiile națiunilor vor veni la tine. Mulțime de cămile te vor acoperi, cămile tinere din Madian și din Efa. Toți cei din Seba vor veni, vor aduce aur și tămâie” (Isaia 60.5,6). Profeția lui Isaia are în vedere domnia lui Hristos din Mileniu, atunci când națiunile vor veni și I se vor închina. Magii din Matei au fost înainte-mergători ai acestor națiuni care se vor închina Împăratului în Ierusalim în acea zi (Zaharia 14.16).

Evanghelia după Matei ni-L prezintă pe Hristos ca Împărat al iudeilor. Acest lucru explică semnificația aurului adus în dar de magi, fiindcă aurul vorbește despre regalitate. El a fost folosit din belșug la construirea templului de către Solomon și a fost caracteristica împărăției lui (1 Împărați 10.14-21). Aurul reprezintă de asemenea ceea ce este divin și astfel vedem că Împăratul care a fost născut este declarat a fi Emanuel, „Dumnezeu cu noi”. Magii au dorit să-L vadă pe Cel care fusese născut Împărat al iudeilor. În mod normal, atunci când un copil de parte bărbătească se naște într-o familie împărătească, el este născut prinț, însă Domnul Isus a fost născut Împărat. Irod, împăratul uzurpator, împreună cu toată cetatea Ierusalimului, s-a tulburat la vestea nașterii Sale. Ierusalimul s-a tulburat din nou atunci când El a fost prezentat ca Împărat la sfârșitul Evangheliei (Matei 21.5,10). Într-adevăr, magii au fost învățați de Dumnezeu să aducă aur în dar acestui Împărat divin și să I se închine!Categories: Studiu biblic

1 reply

  1. Din ziua aia Iosif cu Maria nu au mai fost săraci ! Dumnezeu și-a crescut Fiul într-o familie din clasa meșteșugarilor nu a agricultorilor unde erau majoritatea ! Curios că nu au fost jefuiți în drumul lor până în Egipt și înapoi la Nazaret ! Domnul Isus la 30 de ani era Rabbi unde ajungeai cu greu , starea materială conta ! Dumnezeu L-a răsplătit pe Iosif din plin că a ascultat ! Și a răsplătit urmașilor magilor ,irakienilor cu petrol din plin ! EL nu se lasă dator la nimeni , nu-L putem întrece în dărnicie !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: