Legea secerișului !

resizedimage387259-bible-in-harvest-field-web

Ziua de azi este mama zilei de mâine, iar ce suntem acum este rezultatul a ceea ce am gândit, am spus și am făcut până astăzi. Aduceți-vă aminte de fabula: Greierele și furnica. Dumnezeu a așezat principiul semănatului și seceratului în textul inspirat al Bibliei. Suntem sfătuiți și avertizați să ținem seama de el:

,,Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!” (Geneza 8:22)

,,Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit”. Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă“ (Gal. 6:7-10).

,,După câte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea şi seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!“ (Iov 4:8).

Principiul semănatului și seceratului ne afectează pe toți în toate domeniile de activitate: în familie, în afaceri, în relații și în atitudini. Cei care preferă tragic să-L ignore pe Dumnezeu nu pot ignora totuși acest principiu imprimat de El în creație. ,,Necredincioșii“ îl numesc ,,Karma“, preferând un cuvânt păgân pentru o realitate divină. Treaba lor! Vor secera și ei roadele obrăzniciei lor ignorante.

Legea secerișului guvernează anul agricol. Fiecare țăran îl știe și fiecare dintre noi am face bine să-l mai băgăm încă o dată în seamă, pentru că trăim azi cu consecințele zilelor din trecut, iar mâine vom suporta consecințele zilei de astăzi. Principiul lucrează în viețile tuturor oamenilor și are următoarele caracteristici: (1) secerăm soiul pe care-l semănăm, (2) secerăm mai mult decât semănăm și (3) secerăm mai târziu decât semănăm. Să le luăm pe rând:

I. Secerăm soiul pe care-l semănăm. Este o realitate subliniată de Isus Christos:

,,Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?“ (Matei 7:16).

Textul din Galateni ne avertizează: ,,Nu vă înșelați!“ Principiul lucrează automat. Aceasta este o veste bună pentru cei care seamănă în neprihănire, dar o veste foarte rea pentru cei ce trăiesc în nelegiuire, pentru cei ce trăiesc în curvie, iau droguri, sunt certăreți, îi calcă pe alții în picioare ca să se cațere ei mai sus, își neglijează familia și seamănă discordie ori pe unde merg.

II. Secerăm mai mult decât semănăm. Cum de sunt țăranii gata să-și ia de la gură și să arunce semințele în pământ primăvara? Pentru că ei știu că vor secera însutit și înmiit toamna viitoare! Și secerișul nelegiuirii este amplificat de trecerea vremii. De aceea scrie profetul Osea: ,,Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună“ (Osea 8:7).

III. Secerăm întotdeauna mai târziu decât semănăm. Unii se înșeală pentru că roadele faptelor lor rele n-au încolțit încă și judecata lui Dumnezeu nu se arată. Este o falsă liniște. Va urma inevitabil seceratul! Am găsit o amenințare grozavă în psalmul 150: ,,Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!” (Psalmi 50:21).

Și în câmpul Evangheliei semănăm uneori mult mai târziu decât secerăm. Trecem prin perioade de așteptare care ne pot încovoia umerii și ne storc de lacrimi. Să nu descurajăm însă și să nu ne întristăm, ci să așteptăm în nădejde. Va veni și secerișul nostru:

,,Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie“ (Psalmul 126:5).

,,De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală“ (2 Cor. 4:1).

,,De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică“ (1 Corinteni 15:58).

 Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: