Ce înseamnă ,,rabuni“, ,,rabi“?

Cuvântul ebraic ,,rab“ înseamnă cel mare“, iar ,,rabbi“ înseamnă ,,cel mare al meu“. Titlul a fost și este folosit pentru a desemna învățători recunoscuți public. Domnul Isus a fost numit așa de ucenici, dar aceasta nu L-a făcut să fie orgolios și mândru ca fariseii și cărturarii vremii:

,,Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacterele late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi, le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: ‘Rabbi! Rabbi!’ Voi să nu vă numiţi ‘Rabbi’. Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi“ (Mat. 23:6-8).

,,Voi Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt“ (Ioan 13:13).

În Evanghelia lui Luca, scrisă pentru Neamuri, Domnul Isus nu este numit nicăieri ,,rabbi“, ci ,,didaskolos“, care înseamnă ,,învățătorul“.

În biserică, Dumnezeu a dat unora darul de a fi ,,învățători“, dar asta nu-i îndreptățește să fie orgolioși sau mândrii. Membrii trupului lui Christos trebuie să se îmbrace cu smerenie în toate relațiile dintre ei:

,,Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători“ (Efeseni 4:11).

,,Şi ‘Tată’ să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.  Să nu vă numiţi dascăli; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat“ (Matei 23:9-11).Categories: Teologice

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: