Saducheii rătăciți (și printre noi)

Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciţi!” – Marcu 12:27

Saducheii au crezut că-L pot pune pe Domnul în dificultate, însă n-au făcut altceva decât să-și arate ignoranța. Ei erau materialiștii din zilele acelea și reprezentau raționalismul cărnii.

«Tactica raționalismului stă în prezentarea unor cazuri dificile, cazuri imaginare care nu au nicio aplicație la chestiunea în speță, raționând dinspre lucrurile oamenilor înspre lucrurile lui Dumnezeu» (W. Kelly).

Prin urmare, acești oameni nelegiuiți au căutat să se împotrivească adevărului, ridiculizându-l. Au invocat un caz imaginar, care, credeau ei, demonstra absurditatea învierii. Dacă Scriptura ar fi spus că oamenii se vor căsători în starea de înviere, atunci poate că acest caz imaginar ar fi prezentat o dificultate. Dacă Dumnezeu n-ar avea putere, atunci învierea însăși ar fi imposibilă.

Nu există niciun indiciu în Scriptură că relațiile de pe pământ vor continua în cer. Nu vom învia ca soți sau soții, nici ca părinți sau copii, ci, în această privință, vom fi ca îngerii. Nu vom fi îngeri, așa cum unii își imaginează, ci vom fi ca îngerii, adică în afara oricărei relații pământești. Credincioșii se vor bucura de privilegii și de relații cerești cu mult superioare relațiilor trecătoare de pe pământ.

Cu privire la înviere, Domnul le demonstrează ignoranța cu privire la Scriptură. Ei îl citaseră pe Moise, ca să arate că învățătura Domnului era în contradicție cu cea a lui Moise. Prin urmare, Domnul face și El referire la Moise, pentru a le demonstra cât de ignoranți erau.

„Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov.”

Când au fost rostite aceste cuvinte, Avraam, Isaac și Iacov erau demult morți, însă Dumnezeu vorbește despre Sine ca fiind Dumnezeul lor. El nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Deși ei erau morți pentru această scenă, totuși trăiau și urmau să fie înviați. Astfel, Domnul a spus necredincioșilor din acea zi și continuă să spună și celor din zilele noastre: „Voi deci vă rătăciți mult”.

H Smith

„Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!”
Psalmul 90.12

Clepsidra vieţii noastre

Timpul vieții noastre pe pământ se poate compara cu o clepsidră, a cărei jumătate de sus este invizibilă. În jumătatea de jos poți vedea câți ani au trecut deja: 20, 30, poate chiar 60 sau mai mulți ani. Dar nu știi cât „nisip” se mai află în jumătatea de sus. Nimeni nu știe câți ani, câte luni sau zile i-au mai rămas. Dar ceva este sigur: odată, viața noastră pământească ajunge la capăt. Odată, timpul nostru aici este terminat.

După terminarea „timpului de viață” începe ceva foarte nou: veșnicia, un „timp” fără sfârșit. Existența noastră nu se încheie cu moartea fizică. Sufletul nostru nemuritor și duhul nostru trăiesc după moarte mai departe. Întrebarea este: Unde și cum?

Alegerea  pentru  veșnicie  se  stabilește  în  timpul  vieții noastre pe pământ. De aceea Dumnezeu ne cere să ne pocăim de păcatele noastre și să credem în Isus Hristos, Mântuitorul lumii.

Cine se conformează în această viață invitației lui Dumnezeu, se decide pentru Domnul Isus și își predă viața sa Lui, pe acela îl așteaptă o veșnicie la Dumnezeu, o fericire veșnică în cer la Mântuitorul Său.

Cine nu vrea să-L asculte pe Dumnezeu, nu ia această hotărâre, trăiește mai departe indiferent și moare neîmpăcat cu Dumnezeu, acela va trebui în veșnicie, departe de Dumnezeu, să sufere în locul de chinuri.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: