AIDOMA!

,,Aidoma“ este un cuvânt care apare în Bibia lui Cornilescu doar de două ori. Moldoveanul a ales un arhaism slavon (видoмa) care nu se mai folosește astăzi prea des. Ideea din spatele cuvântului însă este mai contemporană decât credem!

ÁIDOMA adv. 1. La fel, ca și; identic. 2. (Rar) Aievea, într-adevăr.

Cele două locuri în care apare el în Noul testament sunt legate amândouă de simetrii istorice în care asemînările sunt între decadența dinaintea vremurilor de pedeapsă divină. Profetic, termenul ,,aidoma“ vestește asemănări între catastrofele de demult și situația lumii la revenirea Domnului Isus:

,,Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului“ (Matei 24:37).

,,Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, ..“ (Luca 17:28).

Finalul de istorie pe care-l trăim este caracterizat de o eliberare a influențelor lui Satan în societatea umană. Ca și în vechime, el urmărește să batjocorească instituțiile stabilite de Dumnezeu. UItați-vă cu ochii credinței, prin prisma celor două avertismente citate mai sus, și veți înțelege mai bine ce se întâmplă în lume.

Dumnezeu a stabilit ca oamenirea să fie împărțită, după obrăznicia de la turnul Babel, în neamuri distincte. Diavolul militază azi în Noua Ordine Mondială pentru amestecarea neamurilor și distrugerea granițelor. Migrațile sunt încurajate, provocate, impuse ca în străvechiul Babilon (reînviat în vremurile apocalitice). Inexplicabil în contextul istoric al războaielor pentru păstrarea nemului, aceste mișcări declanșate de eleitele mondiale îl au în spate pe Satan, marele uzurpator.

Dumnezeu a stabilit că nu este bine ca bărbatul să fie singur și a creat femeia ca partener și ca sursă de procreație. Diavolul militează azi pentru distrugerea acestui tipar social și înlocuirea lui cu tot felul de caricaturi caraghioase. Chiar și un lipsit de minte înțelege că generalizarea căsătoriilor de aceiaș fel arduce la finalul omenirii pentru că nu s-ar mai naște copii! Cum ar putea fi ,,normal“ ceva ce nu duce a binele și propășirea rasei umane? Deviațiile sexuale patologice nu pot exista decât parazitar pe relațiile din căsătoriile normale, ele preluînd copii procreați de un bărbat și o femeie!

Dumnezeu a făcut bărbatul să fie bărbat și femeia să fie femeie. Diavolul aduce acum confuzia de gen și fluiditatea de gen, relativismul unei confuzii totale.

Dumnezeu a dat curcubeul ca semn de har după pedeapsa potopului. Diavolul a preluat semnul în batjocoră și l-a pus în fruntea celor care sărbătoresc ,,stricarea căilor pe pământ“ (Gen. 6:12).

Trebuie să nu vrei ca să nu vezi cum Satanah îi râde în nas lui Dumnezeu, bătându-și joc de oameni.

Nu este nimic nou sub soare. Ce a fost va mai fi! Domnul Isus a știut că lucrurile se vor strica iar pe pământ înainte de revenirea Sa, iar Cornilescu ne-a lăsat avertismentul acestui AIDOMA.

Singura veste bună este că înainte de declanșarea pedepsei catastrofale, Dumnezeu l-a scos pe Lot din Sodoma și pe Noe din potop. După aceea s-a declanșat prăpădul. Pe noi, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, de aceea Dumnezeu ne va lua la Sine înainte ca să vină Necazul cel mare peste lumea aceasta:

,,Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului“ (Apocalipsa 3:10).

Capul sus și privirea îndreptată spre cer! Dacă a început să miroase iar a putrefacție înseamnă că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Clipa plecării noastre ete aproape!

Asta nu înseamnă dezertare și fatalism. Cât timp ne va lăsa Dumnezeu încă aici ne vom face datoria. Vom clădi corabia salvării chiar adacă ne batjocorește toată lumea și ne vom păstra familia neîntinată de păcatul lumii. Pănâ plecăm predicăm prin grai și prin rai.

Care să fie însă atitudinea noastră față de cei păcătoși? Parcă am citit undeva că Fiul lui Dumnezeu, în viața terestră, a fost poreclit pe drept …. ,prietenul pcătoșilor“. Ei au drept și astăzi la dragostea noastră. Dacă îi convingem îi câștigăm pentru eternitate. Dacă nu-i convingem, le facem cel puțin acces la dragostea cea adevărată. În locul în care vor merge dincolo de judecata lui Dumnezue nu vor mai avea parte de ea.

Și încă ceva … Până la venirea împărățieil ui Dumnezeu nu există stat creștin și nici națiune creștină. Ar fi fost să fie statul Israel și națiunea poporului ales dar … nu și-au împlinit nici ei menirea. Doar Împăratul va fi garanția instaurării adevăratei Împărății a lui Dumnezeu pe pământ. De aceea este scris că El va domni ,,cu un toiag de fier“, gata să zdrobească orice împotrivire.

Iar Duhul și Mireasa spun astăzi ca întotdeauna: ,,Vino, Doamne Isuse! Și vino curând.“

 Categories: Studiu biblic

Tags:

3 replies

  1. Colaborăm spre slava aceluiași Salvator. Mă bucur să vă știu aproape.

  2. Frate pastor Multumesc pentru acest articol. Felicitari si binecuvantari, aveti un blog desavarsit, ma ajuta la Revista Speranta. Multumesc foarte mult Costica Opranescu editor

    On Tue, Oct 9, 2018 at 2:14 AM B a r z i l a i – e n – D a n wrote:

    > barzilaiendan posted: “,,Aidoma“ este un cuvânt care apare în Bibia lui > Cornilescu doar de două ori. Moldoveanul a ales un arhaism slavon (видoмa) > care nu se mai folosește astăzi prea des. Ideea din spatele cuvântului însă > este mai contemporană decât credem! Cele două locuri” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: