Edison şi cecul său

coordonatori Bob & Debby Gass

„Şi fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci  cine se  apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și  că răsplătește  pe cei ce-L caută.“Evrei 11.6

Thomas Edison (1847-1931) a fost înzestrat de Dumnezeu cu o înțelepciune deosebită. Încă nu împlinise douăzeci de ani și făcuse o invenție ingenioasă. A mers la proprietarul unui mare magazin și acesta, recunoscând importanța invenției, i-a dat imediat 15.000 dolari ca să-și patenteze invenția. Lui Edison nu-i venea să creadă că poate primi o sumă așa de mare în vremea aceea. Dar toată îndoiala i-a fost spulberată în momentul când patronul i-a înmânat un cec. Temător, Thomas Edison s-a dus la bancă pentru a-și primi banii. Casierul i-a spus că în felul acesta nu poate elibera banii. Fără nicio vorbă, Edison și-a luat dezamăgit cecul și a mers acasă. Un prieten l-a vizitat și a aflat de necazul lui Edison. „Arată-mi hârtia“, zise prietenul. „Dragul meu, cecul este în ordine și tu ești bogat. Dar tu ai uitat să-ți completezi datele personale  pe  cec.  De  aceea  banii  nu  ți-au  fost  eliberați.“  –

„Adevărat?“ întrebă Edison. „Mai mult ca sigur.“ Edison completă cecul, îl semnă și apoi merse la bancă unde a primit banii.

Așa este și cu mântuirea. Mulți au Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în casele lor, o citesc, află vestea bună adusă în dar prin lucrarea de la cruce a Mântuitorului, dar nu iau prin credință ca pentru ei personal acele cuvinte; și astfel rămân mai departe dezamăgiți și fără nădejde în lume.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: