Mitingul de la București

Dumnezeu a oftat la un moment dat al istoriei lui Israel, zicând:

,,Caut un om  care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul!“ (Ezec. 22:30).

Gândindu-mă la mitingul în pregătire de la București, pe 10 August, presimt aceeași criză, de data aceasta a României.

Un milion de oameni fără un conducător sunt o ,,mulțime“; cu un conducător ea devine o mișcare, o armată, o forță de nestăvilit.

Mulțimea, ca și în cazul Revoluției Franceze, poate să distrugă. Se cer conducători pricepuți ca să construiască.

Tu, Cel ce îngrijești Israel, ai milă și de România!

 Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: