Uimirea – condiția uceniciei adevărate

Și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, și Isus mergea înaintea lor; și se minunau și, urmându-L, se temeau. – Marcu 10.32

Marcu folosește de șapte ori cuvântul „uimire” („minunare”), care apare mai des către sfârșitul Evangheliei sale, când a scris despre suferințele Domnului, despre moartea și despre învierea Sa. Mulți profeți credincioși fuseseră omorâți la Ierusalim; acum venise rândul Domnului. Ucenicii L-au auzit vorbind despre suferințele Sale viitoare și erau uimiți și Îl urmau plini de frică. Apoi Marcu ne spune că El i-a luat deoparte și a început să le spună despre lucrurile care aveau să I se întâmple. Ca Profet, Domnul le-a prezentat suferințele Sale viitoare cu multe detalii (versetele 32-34).

Totuși, doi dintre ucenici se gândeau la poziția lor în Împărăția viitoare (versetele 36 și 37). Domnul le-a arătat, lor și celorlalți, că aveau nevoie să învețe să fie slujitori adevărați. Pentru aceasta trebuia ca vederea spirituală să le fie dată, așa cum ne arată episodul vindecării orbului Bartimeu. El a crezut, a fost vindecat, iar apoi L-a urmat pe Domnul. Ceea ce ucenicii aveau de învățat era că Domnul Isus trebuia să aibă întâietatea (Coloseni 1.18).

Și noi trebuie să învățăm să-I dăm Domnului locul care I se cuvine, fiind gata să-L urmăm, fără să conteze unde, când și cum. Iată un gând care ne cercetează adânc! Nu avem nici voința și nici puterea pentru așa ceva – acestea trebuie să vină de la El. Trebuie însă ca în inimile noastre să existe nevoia după așa ceva, la fel cum s-a întâmplat cu orbul sau cu Saul din Tars, atunci când ajuns să nu se mai încreadă în el însuși (Filipeni 3.7-17). Atunci Saul (Pavel) a devenit un adevărat urmaș al lui Hristos. Acest privilegiu este și al nostru.

A E BouterCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: