Final la 1 Timotei

(fragment preluat din prezentarea de aici)

1 Timotei 6:17-19 – Bogați și acum și în eternitate!

Ce mai poți spune după ce ai spus ,,Amin“ ? Această scrisoare a apostolului Pavel către Timotei are ,,două Aminuri“! Secțiunea de după primul ,,Amin“ adaugă scrisorii două apeluri, unul către cei bogați din adunarea din Efes și unul către Timotei.

Cei bogați pot cădea în ispita de a-și măsura importanța după cantitatea bogățiilor acumulate și pot crea probleme în adunarea creștină urmărind să aibe o influență nejustificată de spiritualitatea lor. Pavel le spune prin Timotei trei lucruri:

1.Ei pot fi bogați pentru că sunt binecuvântați! Bogăția nu este în sine un blestem, ci un dar de la Domnul:

,,Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele“ (1 Tim. 6:17).

Prin creație, prin providența actuală și prin pregătirile pe care le face pentru noi în eternitate, Dumnezeu a dorit și dorește să ne vadă fericiți. Tot ce a fost creat a fost făcut pentru ,,fericirea noastră“. De la grădina Edenului și până la grădina raiului, chemarea lui Dumnezeu pentru oameni este una la ,,nuntă“, apexul bucuriei din societatea orientală. Lucrul acesta este subliniat în toată Biblia, dar apare foarte clar și limpede în cartea Eclesiastul (Ecl. 2:24; 3:12-15, 22; 5:18-20; 9:7-10; 11:9-10).

2. Ei pot experimenta tragedia de a fi bogați acum și săraci în eternitate! Bogații cărora li se adresează apostolul sunt ,,ai veacului acestuia“. Există însă și ,,vremurile viitoare“ care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Ce facem acum și aici determină ce vom fi și ce vom avea atunci și acolo:

Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă“ (1 Tim. 6:18-19).

3. Ei pot face ceva ca să fie bogați și ,,în veacul acesta“ și ,,în vremurile viitoare“. Bogăția este un privilegiu și o binecuvântare care trebuie folosite cu înțelepciune. Ce ai acum poate fi transformat într-o ,,comoară“ ,,în vremurile viitoare“. Investite în lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ, bogățiile trecătoare pot fi transformare în binecuvântări eterne. Cuvintele lui Pavel sunt un ecou al învățăturii Domnului Isus:

Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiiiluminii. Şi Eu vă zic: ,,Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari“ (Luca 16:8-10).

1 Timotei 6:20-21 – un îndemn și o avertizare

Ultimele rânduri din această epistolă sunt un îndemn și o avertizare pentru Timotei. Am să le iau în ordinea inversă în care apar în text.

Avertismentul este despre pericolul ,,de a rătăci cu privire la credință“:

,,(Timotei) fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă“ (1 Tim. 2:20b-21).

Ca unul care avusese de a face cu înțelepții flecari din Atena (Fapte 17), apostolul știe că-ți poți pierde vremea ,,doar ca să afli ceva nou“ (Fapte 17:21).

Termenul ,,știință“ folositaici de apostolul Pavel nu are nimic comun cu progresul tehnologic presupus de acest termen astăzi. O mai bună traducere ar fi ,,împotrivirile cunoașterii pe nedrept numite astfel“. Înțelepții veacului de atunci ofereau o ieșire din impasul omenirii prin dobândirea unei ,,iluminări lăuntrice“ însușite printr-un proces de inițiere în taine. Gnosticismul era un amestec eterogen de creștinism, misticism oriental, filosofie greacă și legalism evreiesc. Ca majoritatea ,,cultelor“ de astăzi el oferea fiecăruia ce dorea. Pavel folosește expresia devastatoare ,,flecăriile lumești“ pe care traducerea Philips în limba engleză le numește ,,un amestec de noțiuni contradictorii fără Dumnezeu“. Apostolul îl îndeamnă pe Timotei să nu-și piardă vremea cu așa ceva. Nu este locul aici să intrăm în detalii despre învățătura eretică a gnosticilor. Pavel o combate amănunțit în epistola lui către credincioșii din Colose.

Îndemnul lui este ca Timotei să se concentreze asupra ,,cunoașterii“ oferite de Dumnezeu prin Christosul Evangheliilor. Finalul epistolei subliniază importanța transmiterii ,,ștafetei“ de la o generație de lucrători creștini la alta:

,,Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat“ (1 Tim. 6:20a).

Cel care a încredințat este apostolul Pavel, iar cel căruia i s-a încredințat este mai tânărul Timotei. În cea de a doua epistolă a lui Pavel către Timotei vom afla mai multe despre importanța trecerii ștafetei de la o generație la alta în procesul formării de noi lucrători creștini (2 Tim. 2:2:1-2).

Rezumând, putem spune că în această primă epistolă către Timotei apostolul îi spune să stea la datorie chiar dacă este greu, și îi spune cum ,,să se poarte în casa lui Dumnezeu“ (3:15). Aceasta implică să aibă grijă ca în pozițiile de autoritate din biserică să ajungă doar oameni fără cusur, cu calități specifice (3:13), să ,,caute să fie el însuși evlavios“ (4:7), să se consacre lucrării (4:15), să vegheze asupra lui însuși (4:16), să se păstreze curat (5:22) și să se depărteze de cei ce produc tulburare (6:5).

Ar fi însă complet greșit să credem că această epistolă îi privește doar pe presbiteri. Urarea din final este ,,Harul să fie cu voi cu toți (nu doar cu tine!)“ (1 Tim. 6:21). Pavel se ocupă de Timotei pentru că, indirect, el se ocupă de biserică. Am face bine deci să acordăm toți o atenție deosebită acestei epistole.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: