Popularitatea care piere sau anonimatul etern

Saul din Tars a fost unul din cele mai strălucite exemplare umane ale vremii sale. Născut ca un privilegiat cu cetățenie romană, bun cunoscător al filosofiei grecești, fariseu cu șanse de a deveni una din cele mai influente personalități ale Sinedriului evreiesc, omul acest părea la un moment dat să aibe un viitor social strălucit. S-a frânt însă pe drum …

În urma unei experiențe de iluminare trăită în apropierea Damascului, tânărul promițător a ales să-și unească destinul cu personalitatea unui răstignit anonim din rău famatul Nazaret, antagonizându-i pe evrei, scandalizându-i pe greci și uimindu-i pe romani. S-a dus apoi în pustie și a revenit printre cei mai umili și disprețuiți cetățeni ai Imperiului. Și-a petrecut restul vieții călătorind prin Imperiul Roman ca să facă adepți ai Nazarineanului, înființând grupe locale și întreținându-le apoi existența cu scrisori și vizite periodice. Când a mai apărut de câteva ori în primul plan al mișcărilor sociale a terminat de fiecare dată fie bătut aproape de moarte, fie aruncat în închisoare. Pentru cei ce-l cunoscuseră în tinerețe, părea un ratat care duce o existență mizeră și pierdută sub mantia anonimatului.

Și totuși …

De la înălțimea celor douăzeci de secole scurse de atunci, Saul din Tars se vede distinct asemenea unui pisc imens înălțat singuratec în panorama veacurilor, mult deasupra tuturor celorlalți oameni de vîrf din generația sa. Influența lui asupra populației lumii este copleșitoare, infinit mai mare decât a tuturor celorlalți.

Asta … deocamdată, ca să nu mai vorbim și de diferența dintre el și ei în eternitatea care ne așteaptă.

Este o lecție pentru toți lucrătorii creștini care lucreză (și se plâng uneori pentru acasta) în … anonimat.

,,Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci.“ – Daniel 12:3

,, … pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.“ – Luca 16:15Categories: Amintiri, Teologice

1 reply

Trackbacks

  1. Popularitatea care piere sau anonimatul etern | 1novelty7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: