Pilda cu oaia pierdută

coordonatori Bob & Debby Gass

„ …El le-a spus…: «Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele nouăzeci și nouă pe izlaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește?»“Luca 15.3,4

Pilda ne prezintă activitatea harului venit în Persoana Domnului Isus Hristos – Marele Păstor al oilor. Oaia pierdută este o imagine a omului pierdut și fără putere pentru a veni la Dumnezeu. Într-adevăr, oaia nu are niciun fel de instinct, care să-i permită ca, odată ce s-a rătăcit, să vină înapoi. Dimpotrivă, ea aleargă tot mai tare, când observă pe cineva care merge în căutarea ei. Oaia nu se oprește decât forțată de împrejurări, când nu mai poate merge mai departe. Astfel, toată lucrarea de căutare vine de la păstorul care prețuiește oaia și dorește s-o aducă înapoi în turmă.

Nimeni, în afară de Mântuitorul, nu cunoaște prețul unui suflet, dar și neputința acelui suflet de a se salva singur. De aceea Păstorul cel Bun a făcut tot ce trebuia pentru a căuta pe omul pierdut. În aceasta constă măreția harului dumnezeiesc. Căutarea și iubirea Domnului și Mântuitorului a fost și este neobosită în favoarea păcătoșilor. Domnul Își caută oaia Sa până când o găsește și, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Osteneala căutării Bunului Păstor este numai lucrarea iubirii Sale față de noi. Niciunul din răscumpărații Domnului Isus Hristos nu știe cât  de  adânci  au  fost  apele  suferințelor  Sale  și  cât  de întunecoasă a fost noaptea prin care a trecut Mântuitorul ca să-i mântuiască.Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: