Binecuvântarea bucuriei ! – 1 Tim. 6:17-19

Creștinismul nu este o formă de ascetism! Iar a fi sărac nu este neapărat o virtute! Tot ce a fost creat de Dumnezeu în lumea aceasta a fost făcut inițial pentru bucuria și binecuvântarea noastră.

Acest pasaj din finalul scrisorii lui Pavel către Timotei conține una din afirmațiile cele mai neglijate din Noul Testament:

,, … Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele“ (1 Tim. 6:17b).

Există o binecuvântare a bucuriei! Eclesiastul a intuit-o încă de pe atunci ca o condiție a vieții trăite după voia lui Dumnezeu (Ecl. 2:24; 3:13,22; 5:18).

Interesant este că Domnul Isus se identifică cu bucuria vieții, nu cu ascetismul:

,,Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic: ‘Are drac!’ A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic: ‘Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!’ “ (Mat. 11:18).

 Una din învinuirile aduse Domnului Isus a fost că ucenicii Lui nu posteau:

,,Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus şi I-au zis: „De ce noi şi fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntaşiicâtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, şi atuncivor posti“ (Mat. 9:15; Marcu 2:20; Luca 5:35).

Umblarea cu Dumnezeu și părtășia cu El ne descoperă un Dumnezeu preocupat de bucuria noastră. Așa a fost la început, înainte de căderea primilor oameni în păcat și așa va fi la sfârșit, când păcatul și urmările lui vor fi înlăturate din univers.

Apostolul Pavel nu ne lasă însă să cădem în extrema egoismului îmbelșugat. El nu le cere bogaților să se lepede de bogății ca să ajungă săraci, dar nici nu-i lasă să se îmbuibeze și să uite de perspectiva eternității. ,,Bogații veacului acesta“, spune el, au șansa să folosească ce au ca să-și asigure bogățiile veșnice ale adevăratei vieți:

,,Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă“ (1 Tim. 6:17-19).

Ar fi o mare pagubă ca cineva să fie bogat ,,în veacul acesta“ și sărac în veacul viitor. Bogații au șansa providențială de a fi intermediari între Dumnezeu, care dă, și oamenii care primesc. Ei sunt niște ,,distribuitori“ ai binecuvântărilor divine:

,,Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38).

Există o bucurie a dărniciei pe care o trăiesc toți aceea care se aseamnă cu Dumnezeu și au ceva din firea Lui:

,,În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primeşti’.” (Fapte 20:35).

Bucuros să ai, bucuros să dai! Bucuros să primești, bucuros să dăruiești! Există o binecuvântare a bucuriei oferită de Dumnezeu fiecăruia dintre noi.Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: