1 Timotei 6 – Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat!

1 Timotei 6:3-12 se ocupă cu un singur principiu de viață, care îi deosebește pe lucrătorii nevrednici de ceea ce se numește ,,un om al lui Dumnezeu“.

,,Ferește-te de astfel de oameni. … Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri“ (1 Tim. 6:5b; 11a).

Lucrătorii nevrednici, învățătorii mincinoși nu sunt oameni ,,ai credinței“, ci oameni care umblă ,,prin vedere“. Ei urmăresc slavă deșartă și câștig financiar.

Un om al lui Dumnezeu este unul care a spart găoacea lumii care se poate vedea și trăiește prin credință în lumea lucrurilor nevăzute și nădăjduite (Evrei 11:1).

La suprafață, pasajul pare a vorbi despre bogății și bogați, dar ei nu apar decât ca o ilustrație a principiului enunțat. Ideea de bază, îndemnul pe care îl face apostolul Pavel lui Timotei este să nu mai trăiască ,,viața“, ci să experimenteze încă de pe acum ,,veșnicia“. Sunt două planuri de existență diferite. Viața este limitată și iluzorie. Eternitatea este infinit superioară!

Iată cum îi definește Pavel pe învățătorii mincinoși, care sunt în lucrare doar pentru folosul propriu, pentru câștig financiar (orice asemănare cu ,,teologi contemporani, doctori și profesori de instituții de profil și cărțile lor din bazarele teologiei liberale nu este chiar … întâmplătoare):

,,Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni“ (1 Tim. 6:3-5).

Apostolul Pavel face un jos de cuvinte ironic și cu trimiteri foarte precise folosind doar aparent aceiași terminologie și în versetul 5 și în versetul 6:

,,(învățători mincinoși) stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig“ (1 Tim. 6:5).

,,Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig“ (1 Tim. 6:6).

Urmărirea câștigului financiar îi transformă pe învățătorii mincinoși în niște mercenari ai propriilor interese, oricât de teologice ar părea preocupările lor. Oricât ar acumula, ei sunt în realitate niște păgubași. Există însă un alt câștig incontestabil al adevăratei evlavii însoțite de mulțumire!

Umblarea după comorile lumii de acum păgubește, în timp ce umblarea după comorile vieții veșnice duce la îmbogățire eternă.

,,Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea“ (1 Tim. 6:7-11).

Ce este această ,,luptă a credinței“ pe care i-o recomandă apostolul Pavel lui Timotei? Ea este strădania de a se ridica din robia lumii de acum spre orizontul infinit mai larg al vieții veșnice. Trebuie să înțelegem că anii pe care-i trăim pe pământ sunt doar UN FRAGMENT din viața eternă și să ne ancorăm puternic în criteriile veșniciei.

eternity-1

Acel ,,apucă viața veșnică la care ai fost chemat“ nu este un apel disperat la siguranța mântuirii, pentru că Pavel era sigur că Timotei este mântuit și are viața veșnică. ,,Cine are pe Fiul are viața veșnică“. Expresia ,,apucă viața veșnică la care ai fost chemat“ are sensul de ,, stabilește-te deja statornic în eternitate. Ancorează-te în ea. Judecă toate lucrurile, toate gândurile și toate faptele în scara ei de valori. Apucă viața veșnică cu amândouă mâinile și coboar-o în cotidian, fă-o parte din trăirea ta de fiecare zi.“

Un creștin adevărat nu mai trăiește ,,viață“, ci a intrat deja în viața veșnică. Viața se scurge repede, ca nisipul printre degete. Eternitatea nu se termină. Ea ne duce de aici, dincolo, ca să ne continuăm umblarea cu Dumnezeu. Viața aleargă spre mormânt. Eternitatea trece prin mormânt spre viața de înviere.

Cum să-ți duci efectiv ,,lupta cea bună a credinței“ și cum ,,să apuci viața veșnică“? Simplu. Gândește-te la fiecare gând, la fiecare faptă prin prisma veșniciei. Care va fi valoarea lor peste cinci mii de ani? Dar peste 500.000 de mii de ani? Dintr-o dată, valoarea lucrurilor se va schimba și ,,neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea“ ne vor apare dintr-o dată la adevărata lor valoare.

În acest pasaj, apostolul Pavel îl îndeamnă pe mai tânărul și neexperimentatul Timotei să se ridice deasupra preocupărilor pentru viață, la palierul superior al preocupărilor pentru veșnicie. Iată un îndemn pe care am face bine să-l auzim și să-l ascultăm toți.Categories: Studiu biblic

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: