1 Timotei 6 – Veghează asupra acestor lucruri

Ultimul capitol al primei scrisori către Timotei se încheie cu câteva avertizări apostolice. În ele se vede nu numai înțelepciunea unui om cu experiență, ci și discernământul divin în probleme foarte spinoase. Este surprinzător să vezi cât de ,,contemporane“ sunt problemele celor din Efes! Este evident că natura umană nu s-a prea schimbat între timp, așa că soluțiile lui Pavel sunt la fel de valabile și astăzi.

  • veghează asupra conflictelor de interes financiar (1 Tim. 6:1-2),
  • veghează asupra teologilor teoreticieni gălăgioși (1 Tim. 6:3-5),
  • veghează împotriva mirajului bogățiilor (1 Tim. 6:6-10; 17-19),
  • veghează asupra mărturiei personale (1 Tim. 6:11-16),
  • veghează împotriva asaltului științei fără Dumnezeu (1 Tim. 6:20-21).

I. Veghează asupra conflictelor de interes financiar (6:1-2)

,,Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască sub cuvânt că sunt fraţi, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste lucruri şi spune-le apăsat“ (1 Tim. 6:1-2).

La întoarcerea dintr-o vizită în România mi-am dat seama că acolo a apărut un conflict intern care n-a existat în biserici pe vremea comunismului. Pe vremea mea eram toți cam la fel de săraci. Acum, în noul capitalism instaurat, creștinii s-au văzut foarte repede împărțiți în bogați și săraci, în proprietari și chiriași, în patroni și angajați. Situația aceasta generează tensiuni și conflicte. Ce bine că apostolul Pavel a adresat această problemă în avertizările pe care i le-a dat lui Timotei!

În problema conflictelor de interes financiar vreau să vă atrag atenția asupra a două soluționări false și a soluției propuse de Pavel. ,,Mamona“, dumnezeul finanțelor, este și astăzi la fel de agresiv cu creștinii.

,,Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?“ (Matei 6:24-25)

Problema este urgentă și soluționarea foarte necesară. Tensiuni de genul acesta pot ruina părtășia creștină și mai ales, mărturia înaintea celor din afara bisericii: ,,Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat“ (1 Tim. 6:2b).

Problema confictelor de interes financiar a fost analizată foarte bine de Karl Marx. Dacă vă mai aduceți aminte de la orele de economie politică, în orice proces de producție apare problema spinoasă a ,,plusvalorii“. Un investor vine cu un capital, pune pe picioare o afacere și plătește lucrători. Prin munca acestora capitalul investit inițial se mărește. Să zicem că el a investit un milion de dolari și a câștigat în final patru milioane de dolari. Înseamnă că el a câștigat trei milioane. Cine are drept la această ,,plusvaloare“?

Patronul spune că banii sunt ai lui. Angajații spun că munca este a lor și fără ea n-ar fi existat profit. Țineți minte că și Domnul Isus ne-a vorbit despre astfel de conflicte de interes fianciar în pilda lucrătorilor viei (Mat. 20:1-16).

I. Prima soluționare falsă a acestui conflict a fost chiar cea dată de Karl Marx. Ea a dus la socialism și a pavat drumul spre comunism. Aplicarea ei forțată a dus la moartea a milioane de oameni de pe toate continentele. Sunt unii care se mai joacă și astăzi cu flăcările ei. Ce a propus Marx?

Marele economist a spus că problema trebuie soluționată prin înlocuirea patronului cu Statul care devine astfel reprezentantul tuturor cetățenilor transformați și ei în proprietari, în patroni ai tuturor lucrurilor. Statul va veghea apoi ca ,,plusvaloarea“ să se împartă echitabil tuturor astfel ca fiecare, în utopia comunistă, ,,fiecare va munci după capacitate și va primi după nevoi“. Pentru că cei bogați n-au primit de bunăvoie o asemenea soluție, Kal Marx și Frederic Engels, a propus calea violentă a revoluțiilor proletare, iar Lenin a fost cel dintâi care a implementat-o în Rusia.

Necazul cu soluționarea propusă de Marx a fost și este că ea nu ține seama de natura umană păcătoasă. Nici o utopie nu poate fi construită cu oameni păcătoși. Putem trăi în imaginație în ,,paradisul pierdut“, dar, în realitate, natura umană ruinează orice idee ,,bună“. Din cauza naturii păcătoase, în relațiile interumane foarte puțini trăiesc altruist, gândindu-se la alții. În realitate, fiecare este pentru el însuși. Cum a anticipat foarte bine în ,,Ferma animalelor“ George Orwell, soluția propusă de Marx a început bine, dar a sfârșit-o foarte prost. Ceea ce este animalic în fiecare dintre noi, firea noastră pământească, a făcut ca cei ce conduc Statul să devină repede noii patroni privilegiați ai națiunii, să trăiască ca niște porci nesățioși și să-i pedepsească crunt pe ,,dezidenții“ declarați sumar și rapid ,,dușmani ai poporului“. Vă mai aduceți aminte de maximele triste?

,,Poporul bea șampanie prin reprezentanții lui“.

,,În capitalism a existat exploatarea omului de către om; în comunism este invers!“

Soluționarea propusă de Marx a mai eșuat însă și dintr-un alt motiv. Nu numai că noii patroni n-au fost la înălțimea chemării lor, ci și marele mase ale proletarilor. Omul lucrează cel mai bine când lucrează pentru el însuși. Lăsat să lucreze pentru ceea ce nu este al lui, pentru ceilalți, pentru țară, pentru viitor, pentru bunăstarea întregului popor sau oricum i s-a mai propus, omul nu s-a lăsat păcălit. Au apărut delăsările, lucrul ,,în dorul lelii“ și procrastinarea. ,,Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim“. Peste asta a apărut ,,furtul din avutul obștesc“. Dacă totul este al nostru de ce să nu iau și eu puțin acasă?“ Aplicată în natura păcătoasă umană, soluția lui Marx a adus mult mai mult rău decât bine.

II. Cealaltă soluționare falsă este să lași frâu liber capitalismului rapace în care fiecare să se descurce așa cum poate. ,,Piața“ spun proponenții acestei soluții, va regla conturile între patroni și lucrători. Nedreptățile se vor rezolva singure pentru că patronii nu pot produce plusvaloare fără angajați, ar angajații nu pot avea salarii fără patroni. Nu cred că mai este cazul să ilustrez falimentul acestei soluții. Fiecare națiune care a îmbrățișat capitalismul rapace s-a văzut silită să înființeze ,,amendamente cu drepturile fundamentale ale omului“ și mecanisme legale care să forțeze pârghiile sociale în folosul celor exploatați ,,la sânge“.

Care este soluția creștină propusă de apostolul Pavel?

III. Soluționarea conflictului de natură financiară poate fi rezolvată doar prin introducerea lui Dumnezeu în ecuație și prin trăirea celor implicați în dragoste. Sună simplu, dar nu este chiar așa de ușor! De aceea a scris apostolul: ,,Învaţă pe oameni aceste lucruri şi spune-le apăsat“.

În Efes, ca pretutindeni, atitudinea celor subordonați față de stăpânii lor era orice altceva, dar nu ,,cinste“, iar faptul că și unii și alții erau creștini, complica și mai mult această relație.

,,Cei care au stăpâni credinșioși să nu-i disprețuiască, sub cuvânt că sunt ,,frați“ …(1 Tim. 6:2)

Este clar că tocmai aceasta se întâmplase! Credincioșii de acolo nu învățaseră încă zicala românească ,,Frate, frate, dar brânza-i pe bani!“ Ca unul care am fost pe ambele maluri ale Atlanticului, pot spune că bisericile românești sunt frânte și cutremurate de astfel de conflicte. Am văzut patroni care preferă să lucreze cu ,,nepocăiții“ care sunt mai respectuoși și nu-i critică așa de aspru. Și am văzut angajați care fug de patronii creștini care le înjumătățesc plata sau le-o amână la sine die (,,Scârț, scarț/ până marți“).

Principiul care trebuie să reglementeze relațiile dintre patroni și angajați trebuie să fie acesta: Faceți astfel ca ,,Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău“ (1 Tim. 6:1). Este în joc mărturia noastră despre Dumnezeu și despre superioritatea învățăturilor Lui pentru viață.

Cum să-L incluzi pe Dumnezeu într-o relație financiară? Iată cum o face apostolul Pavel. 

,,Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 

Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului“ (Efes. 6:5-9).

,,Stăpânilor, daţi robilor voştri ce le datoraţi şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer“ (Col 4:1)

Prin felul în care ne purtăm cu alții decidem felul în care Dumnzeu se va purta cu noi, ,,Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila biruieşte judecata“ (Iacov 2:12-13).

Relațiile de muncă sunt doar un fragment din relațiile existente în universul lui Dumnezeu. În Împărăția Sa, Dumnezeu ne dă El însuși un exemplu pe care trebuie să-l urmăm fiecare, iar legea desăvârșită care se manifestă în toate relațiile împărăției este dragostea. Numai cine iubește ca Dumnezeu și slujește ca Dumnezeu se poate bucura de binele altuia. Iată de unde izvorăște această cerință aparent imposibilă a apostolului Pavel:

,,Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască sub cuvânt că sunt fraţi, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi“ (1 Tim. 6:2)

Care creștin firesc se bucură de bogăția și progresul patronului său creștin? Niciunul! Pentru așa ceva trebuie nașterea din nou și invazia iubirii în relațiile interumane.

Creștinismul nu produce ,,revoluții“! Soluția apostolică este lipsită de violență. Când liderii creștini au încercat să asocieze Evanghelia cu mișcarea de emancipare socială din America Latină s-a produs dezastrul. Majoritatea țărilor de acolo au economii în ruină din cauza unei alunecări spre socialism motivată fals pe valori presupus creștine. Singura revoluție pe care o propune Biblie este revoluția inimii, printr-o naștere din nou care să schimbe natura umană păcătoasă și să o îmbrace în natura dumnezeiască. Numai atunci vor putea trăi oamenii la înălțimea postularului:

,,Nimeni să nu-şi caute (doar) folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia“ (1 Corinteni 10:24).

Peste tot pe unde a pătruns, creștinismul adevărat a transformat relațiile interumane, așezând frumusețe acolo unde domnea urâciunea egoismului rapace, dragoste în loc de ură și facere de bine în locul răutății.

,,Plusvaloarea“ definită așa de corect de Marx trebuie administrată sub legea supremă a dragostei. Altfel ne înșelăm singuri și cădem înapoi în plasa alergării nebune pentru ceva pe care nu-l putem lua cu noi în veșnicie. Fugim sinucigaș după o ,,fata morgana“ încercând să prindem în mâini un nisip care ne scapă printre degete.

,,Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri“ (1 Tim. 6:7-11)

Banii sunt o afacere proastă! Plătești pentru ei cu bucăți mari de viață și chiar cu … eternitatea!

 Categories: Studiu biblic

1 reply

Trackbacks

  1. 1 Timotei 6 – Veghează asupra acestor lucruri | 1novelty7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: