DOMNUL ESTE APROAPE

Iosafat a stat în adunarea lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea pridvorului celui nou; și a zis: „Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri? și nu ești Tu Cel care stăpânești peste toate împărățiile națiunilor? Și în mâna Ta este tăria și puterea și nimeni nu Ți se poate împotrivi”.

2 Cronici 20.5,6

Când Iosafat, împăratul lui Iuda, a vestit un post pentru tot poporul, pentru a căuta ajutorul lui Dumnezeu, au venit oameni din fiecare cetate pentru a se ruga. Acțiunile și cuvintele lui Iosafat ne învață câteva adevăruri importante cu privire la rezolvarea problemelor prin rugăciune:

1. Dumnezeu este mai mare decât problemele noastre. Împăratul a afirmat că Dumnezeu este Cârmuitorul națiunilor, împotriva Căruia nimeni nu poate sta (versetul 6). Multe probleme trec dincolo de putința noastră de a le rezolva, însă pentru El nimic nu este imposibil (Matei 19.26). Dacă ne rugăm punând accentul pe măreția Lui, problemele noastre vor căpăta adevărata dimensiune.

2. Dumnezeu dorește să-i implice și pe alții în rugăciune alături de noi. Familii întregi din Iuda au răspuns la chemarea împăratului și au venit împreună înaintea lui Dumnezeu (2 Cronici 20.13). Rugăciunea a avut un rol central și în viața Bisericii primare (Fapte 2.42).

3. Prin rugăciune, Domnul ne va da o soluție la problemă. Răspunsul Său poate fi cel la care ne-am gândit sau unul cu totul neașteptat; El ne poate spune să așteptăm, rămânând în situația respectivă, fără să întreprindem ceva, sau ne poate îndruma să acționăm într-o direcție nouă. Oricum ar fi, călăuzirea din partea lui Dumnezeu va fi potrivit voii Sale perfecte. Domnul folosește orice prilej pentru a întări încrederea noastră în El și pentru a ne crește în dreptate.

Nu știm cât a așteptat poporul un răspuns, însă nu a acționat până nu a înțeles voia lui Dumnezeu. El le-a spus să nu se teamă, nici să nu se descurajeze, ci să se încreadă în El. Rugăciunea, de asemenea, ne aduce în prezența lui Dumnezeu, astfel încât să putem primi putere și călăuzire pentru încercările vieții.

T Hadley, SrCategories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: