Lauda continuă și cotidiană – lauda ca stare permanentă

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmul 146

Să nu aşteptăm să fim în cer, pentru a-L celebra pe Dumnezeul nostru Mântuitor.

Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, declară psalmistul în versetul 2 (comp. cu Psalmul 34:1).

Numai El merită închinarea noastră, ca şi încrederea noastră.

Versetele 3 şi 4 ne avertizează în mod serios să nu ne punem încrederea în om, pentru că acesta este un pericol care ne pândeşte constant şi care poate lua mai multe forme (de exemplu, căutarea unei recomandări). Să nu ne aşteptăm la niciun sprijin din partea mai-marilor, chiar dacă, ocazional, Dumnezeu Se foloseşte de ei pentru a ne face bine! Oricât de înalte poziţii ar avea oamenii, la ei nu este mântuire (v. 3); ei sunt ca o suflare (Psalmul 144:4) şi, dacă sunt necredincioşi, vor pieri odată cu toate planurile lor (v. 4).

Noi avem ca Tată un Dumnezeu infinit de puternic, infinit de înţelept şi care ne iubeşte. Ce ne trebuie mai mult?

Versetele 7 şi 8 ilustrează ce face evanghelia:

  • îi pune în libertate pe captivii lui Satan (v. 7);
  • deschide ochii credinţei (Efeseni 1.8),
  • îi ridică pe cei care merg încovoiaţi sub poveri prea grele.
  • Domnul îi iubeşte pe cei drepţi (v. 8).
  • Străinul, orfanul şi văduva se bucură de îngrijirea Lui pentru necesităţile lor.

Domnul Isus, pe pământ, prin vindecările făcute, Sa făcut recunoscut ca Dumnezeu puternic şi plin de dragoste (Luca 4:18-19 şi 13:13).Categories: Studiu biblic

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: