Unul din textele grele!

Duminică, am avut la Școala Duminicală o lecție din Fapte 3. Una din afirmațiile din predica lui Petru ridică dificultăți majore:

,,Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime“ (Fapte 3:19-21)

Oare dacă s-ar fi pocăit cei din generația aceea, așa cum i-a îndemnat Petru, s-ar fi întors Domnul Isus încă de atunci? Cât din întoarcerea Lui este dependentă (condiționată) de pocăința lor?

Citim la suprafață și, din când în când, ne dăm seama peste ce adâncimi trecem …Categories: Studiu biblic

2 replies

  1. Diferența este revelația profetică despre vremea Bisericii, alunecarea și împietrirea lui Israel, etc. Avea Dumnezeu planul A și planul B? Știa El că și dacă-i cheamă la pocăință ei tot nu o vor face? Atunci de ce a mai făcut-O? Text greu, așa cum ai spus …

  2. Este posibil. Dumnezeu este imuabil, dar în ” planul voii Sale”, intră şi hotărârea omului…….Ieremia 18:8  dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.
    9  Tot aşa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. 10  Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac.”. Nu văd o diferenţă într atunci şi textul din timpul lui Pavel……cu adevărat …adânc….. Pace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: