Biblia străbunicilor noștri

(VDrambarean)

…să poci şi munţii muta.
Soacra mea din Sălaj mai folosește expresia „să poci” 

Limba e vie, dar și #rezistă.

 

Din ce Biblie să (mai) citim? Noul Testament de la Balgrad

Publicat pe 4 Noiembrie 2017de Marius David

Arată că nece un dar nu poate fi iubit înaintea lui Dumnezău fără dragostea.

1 Să aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor şi dragoste n-aş avea, fire-aş ca o arame răsunătoare şi ca un chimvol nerăsunînd.

2 Şi să aş avea prorocie şi să aş cunoaşte toate tainele şi toată înţelepciunea şi să aş avea toată credinţa, cît să poci şi munţii muta, iară dragoste n-aş avea, nemică nu sînt.

3 Şi de aş împărţi surumanilor toată avuţiia mea şi să aş da trupul mieu spre ardere, şi dragoste n-aş avea, nece un folos nu mii-are fi.

4 Dragostea îndelung rabdă, dragostea miloasă-i, dragostea nu pizmeaşte, dragostea nu hicleneaşte, nu să înalţă.

5 Nu face necuviinţă, nu caută carele sînt ale ei, nu să mînie, nu cugetă rău.

6 Nu să bucură de strîmbătate, ce să bucură de adevăr.

7 Toate sufere, toate creade, toate nădăjduiaşte, toate rabdă.

8 Dragostea neceodată nu să obîrşiaşte, iară prorociile să vor deşărta şi limbile încă vor înceta şi înţelesătura să va sfîrşi.

9 Că den parte înţeleagem şi den parte prorocim.

10 Iară cînd va veni cel deplin, atuncea carea e den parte să va ştearge.

11 Cînd eram cocon, ca coconul grăiam, ca coconul gîndeam, ca coconul înţelegeam; iară deaca fuiu bărbat lăsaiu ceale coconeşti.

12 Că vedem acum ca prin oglindă şi prin cuvinte întunecate, iară atunce faţă făţiş; acum înţeleg den parte, iară atuncea voiu cunoaşte cumu-s şi cunoscut.

Derept aceaia, laudă pre dragoste.

13 Iară acum rămîne credinţa, nădeajdea, dragostea, aceaste trei; iară mai mare den aceastea dragostea-i.

sursa

 

Advertisements


Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: