Psalmul 16 – Cântarea celui fericit

Psalmul 16:1-11

Aceasta este o cântare a fericirii. Nu conține nici o cerere și nici un necaz. David se bucură și cântă.

I. Este fericit pentru Dumnezeu.

Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu,
Tu eşti singura mea fericire!” – Ps. 16:2

Cu alte cuvinte, el spune: ,,Nu există nimic care să mă facă mai fericit decât mă faci Tu!“ (“I have no good beyond God.” – joc de cuvinte greu de tradus)

II. Este fericit de poporul lui Dumnezeu.

Sfinţii care sunt în ţară,
oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.“ – Ps. 16:3

Tu te bucurie de ceilalți copii ai lui Dumnezeu care te înconjoară?

“To live above with saints we love will certainly be glory.
To live below with saints we know, that’s another story.” Are some of God’s people becoming abrasive to you? Start delighting in the Lord, and you’ll start delighting in His people.

,,S-ajungi în cer cu sfinții va fi o fericire
Să fi cu ei pe-aici, e altă povestire.“

Ți-e greu să-i iubești pe cei din adunarea ta? Îndrăgostește-te mai mult de Tatăl lor și-i vei îndrăgi atunci și pe ei.

III. Este fericit de providență

,,Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu,
Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţ,
o frumoasă moşie mi-a fost dată“ – Ps. 16:5-6

În providența Sa, Dumnezeu ți-a hotărât hotarele moștenirii tale. Oamenii tot caută să le mute, dar Dumnezeu va avea grijă să ți le păstreze. Când Israel a ajuns în Canaan, fiecare seminție a primit partea ei de moștenire. Nu de la un agent imobiliar și nici prin preferințe. ,,Acestea vă sunt hotarele. Rămâneți între ele.“ Mulțumește-te cu ce ai și cu ce vecini ai. Dumnezeu te-a pus acolo unde ești acum. Providența Sa este desăvârșită.Do you want to delight in God and in His people? Then delight in His providence.

IV. Este fericit cu sfaturile Domnului

Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuieşte,
căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei.
Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte
şi trupul mi se odihneşte în linişte. – Ps. 16:7-9

Vrei să fi și tu fericit? Iată care este secretul: umblă pe calea Domnului, în prezența Domnului și în ceea ce-I face Lui bucurie.

V. Este fericit cu nădejdea învierii

,,Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor,
nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
Îmi vei arăta cărarea vieţii;
înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse
şi desfătări veşnice în dreapta Ta“ – Ps. 16:10-11

Versetul 10 este o profeție mesianică aplicată Domnului Isus de apostolii Petru și Pavel în cartea Faptele Apostolilor 2:25-31: 13:35. El este însă și o promisiune pentru noi, pentru toți cei ce sunt acum ,,în Christos“:

,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi“ – 1 Petru 1:3-4

Advertisements


Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: