De la Cristi Chivu

“Până și afirmația că știința și dovezile empirice sunt singurele modalități sigure de a înțelege realitatea, presupune o perspectivă asupra universului care poate fi cunoscută doar prin credință. De exemplu, filosoful american C. Stephen Evans scrie: “Știința prin însăși natura ei, nu este potrivită pentru a investiga dacă există ceva dincolo de realitatea lumii naturale.” Datorită faptului că metodologia de bază a științei este aceea de a asuma întotdeauna o cauză naturală pentru orice fenomen, nu există niciun experiment care ar putea dovedi sau infirma că există ceva dincolo de această lume materială. De exemplu, nu ar exista nicio modalitate de a dovedi empiric că s-a produs un miracol, deoarece un om de știință ar trebui să-și asume, indiferent de ce, că încă nu s-a descoperit nicio cauză naturală. Dacă ar fi existat cu adevărat un miracol supranatural, știința modernă nu ar fi putut să-l discearnă.Evans argumentează că atât afirmația “nu există nicio realitate supranaturală dincolo de această lume”, cât și afirmația “există o realitate transcendentă dincolo de această lume” sunt propoziții filosofice, nu științifice. Niciuna nu poate fi dovedită empiric în așa fel încât nicio persoană rațională să nu se poată îndoi. Dacă se afirmă că nu există niciun Dumnezeu sau că există un Dumnezeu, atunci aceste afirmații implică în mod necesar credință. Și astfel declarația că știința este singurul arbitru al adevărului nu este ea însăși o constatare științifică. Este o credință.”
Timothy Keller – Making Sense of God: An Invitation to the Skeptical.
____________________
“Even the assertion that science and empirical evidence are the only sure ways to understand reality assumes a view of the universe that can be known only by faith. For example, American philosopher C. Stephen Evans writes, “Science by its very nature is not fit to investigate whether there is more to reality than the natural world.” 16 Because science’s baseline methodology is to always assume a natural cause for every phenomenon, there is no experiment that could prove or disprove that there is something beyond this material world. For example, there would be no way to empirically prove that a miracle has occurred since a scientist would have to assume, no matter what, that no natural cause had been discovered yet. If there actually had truly been a supernatural miracle, modern science could not possibly discern it.

Evans argues, then, that both the statement “there is no supernatural reality beyond this world” and the statement “there is a transcendent reality beyond this world” are philosophical, not scientific, propositions. Neither can be empirically proven in such a way that no rational person can doubt. To state that there is no God or that there is a God, then, necessarily entails faith. And so the declaration that science is the only arbiter of truth is not itself a scientific finding. It is a belief.”
Timothy Keller – Making Sense of God: An Invitation to the Skeptical.

Advertisements


Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: