Poate duce sponsorarea la o centralizare sufocantă în cultul baptist ?

Una din caracteristicile sănătoase ale bisericilor baptiste este independența adunării locale. Dependența de structuri centralizate a dus la înrobirea și sufocarea altor culte. Unii baptiștii din România caută cauza declinului numeric actual și se tem că sponsorizarea din parte Statului va reprezenta încă o ,,centralizare“ nedorită. Alții spun că independența de până acum nu a dus la rezultate satisfăcătoare și orice schimbare este de dorit. Vă invit să citiți propunerea pastorului Vasile Taloș în această problemă într-un document primit astăzi de la dânsul.

+++

SPONSORIZAREA MISIUNII INTERNE
Se știe că până în prezent doar Cultul Creștin Baptist din România nu a primit oficial
subvenții de la Stat. Cum s-ar putea justifica în ochii opiniei publice excesul de
subvenții pentru unele biserici, dacă nu s-ar răspunde că toate cultele religioase
primesc subvenții de la Stat? Generațiile tinere sunt alienate și mai mult prin ceea
ce ei numesc ipocrizia bisericilor, într-o țară în care nu sunt bani de spitale și școli,
dar se construiesc peste tot catedrale, în mare parte cu fonduri de la Stat.
Tocmai pentru-că suntem în democrație, Statul Român s-a angajat să încurajeze
cetățenii țării (aparținătorii diferitelor biserici) să susțină activitatea propriilor
biserici, oferind deducerea impozitului pentru sumele donate. LEGEA nr. 489/ 2006
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor prevede: Art. 10 (3) Statul
promovează sprijinul acordat de cetăţeni cultelor prin deduceri din impozitul pe
venit şi încurajează sponsorizările către culte, în condiţiile legii (s.n.). Din păcate,
acest angajament nu și-a găsit aplicabilitate prin introducerea lui în Codul Fiscal.
În loc să militeze pentru aplicarea acestei prevederi legale (prin introducerea ei în
Codul Fiscal), conducerea Uniunii tatonează ideea solicitării subvențiilor de la Stat.
Împreună cu subvențiile vine inevitabil și centralizarea Cultului. Sumele alocate de
Stat, la cererea Uniunii Baptiste, vor fi repartizate prin Comunitățile teritoriale la
biserici. Probabil, și în acest sens s-a votat la Timișoara, articolul de Statut care
prevede că bisericile își pot angaja păstorii prin Comunități.
SITUAȚIA ACTUALĂ
Din materialul fr. Paul Negruț întitulat ”Biserica și Subvențiile de la Stat” am înțeles
că în prezent există circa 900 păstori și misionari angajați în cadrul bisericilor
baptiste din România. În perioada interbelică, 1918-1938 numărul baptiștilor din
România Mare a crescut de la circa 18.000 la peste 100.000, în numai 20 de ani,
fără păstori angajați (Vezi: Istoria Baptiștilor, Dr. Alexa Popovici). Atunci bisericile
locale se manifestau ca o mișcare baptistă în spirit apostolic.
În ultimii 27 de ani numărul credincioșilor baptiști a început să stagneze sau chiar
să intre în declin. Centralizarea Cultului și dependența de Stat va frâna și mai mult
misiunea bisericilor baptiste și va accentua tot mai mult declinul numeric care s-a
instalat deja în unele zone ale țării. Reprezintă numărul mare de păstori angajați,
o forță spirituală sau o povară financiară? Cum s-ar putea realiza susținerea absolut
necesară a păstorilor devotați și revigorarea responsabilității bisericilor locale?
Argumentarea din perspectivă istorică și doctrinară a independenței financiare a
bisericilor față de Stat este pertinentă, dar nu suficientă. Realitatea este că multe biserici baptiste din România se confruntă cu lipsa resurselor financiare pentru
susținerea păstorilor și misionarilor (plantatori de biserici). Câțiva dintre liderii
Cultului văd în subvențiile de la Stat o soluție a acestei crize, în timp ce păstorii aflați
în nevoie văd în acești lideri, purtare de grijă față de bisericile mici.
Să fim sensibili și grijulii față de nevoile colegilor noștri pe banii Statului? Sau să fim
nepăsători față de slujitorii devotați și harnici, fără să venim în ajutorul lor? Nu ar
fi, și într-un caz și în celălalt, un sunet de trâmbiță confuz? Iar, dacă trâmbița dă un
sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Criza trebuie abordată ca oportunitate
de trezire a spiritului de solidaritate frățească autentică și de înviorare spirituală.
SOLUȚIA PROPUSĂ
În situația actuală, prin inițiativa unor păstori vizionari, s-ar putea realiza în mod
informal PĂRTĂȘIA bisericilor dispuse să sponsorizeze misiunea internă și apoi,
CONECTAREA acestora cu bisericile care au nevoie de sprijin financiar. 
Astfel, biserica baptistă care sponsorizează una sau mai multe biserici se va afla în
contact nemijlocit cu acestea. Fiecare păstor sponsorizat va fi evaluat în continuare
de biserica în care este angajat. Biserica care sponsorizează va vira suportul
financiar în conturile bisericilor partenere și va căuta să țină legătura cu bisericile
respective prin vizite ocazionale. Deoarece această colaborare este informală
bisericile implicate vor stabili angajamentele și responsabilitățile lor reciproce.
REALIZAREA PRACTICĂ
Știu că la nivelul Uniunii Baptiste și a Comunităților, opiniile sunt împărțite. De
aceea, propun o întâlnire informală (neinstituțională) a păstorilor care doresc să se
consulte și să se încurajeze reciproc în vederea mobilizării bisericilor cu potențial
financiar pentru sponsorizarea bisericilor în nevoie. Inițiativa unor acțiuni
informale nu necesită aprobarea organelor instituționale ale Cultului. 
Părtășia informală a bisericilor cu spirit misionar ar trebui să aibă în vedere doar
obiectivul acestei părtășii și nu diferențele de abordare a creșterii bisericii. Știu că
există biserici care susțin deja financiar biserici mici, iar liderii lor privesc subvențiile
de la Stat ca un ajutor suplimentar. Să ne unim toți în sprijinirea misiunii interne și
nu vom depinde de subvențiile de la Stat.
Prin părtășia noastră să încurajăm spiritul apostolic al bisericilor creștine baptiste
fără încercări de instituționalizare. Să trecem peste orice animozități de dragul și
pentru slava Domnului Isus Hristos! Să ne rugăm pentru unitate în misiune! Cineva
fără poziții oficiale în Cult, să invite colegii pentru o zi de consultări.
Cu aleasă prețuire,
pastor Vasile Alexandru Taloș

 

Advertisements


Categories: Articole de interes general

1 reply

  1. Mi s-a spus că există biserici (penticostale) pe care sponsorarea de la Stat nu le-a stânjenit deloc să crească numeric și să fie fierbinți pentru Domnul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: