Citirea zilnică – Isaia

În sfârșit, mai înțelepți după ce am străbătut cărțile poetico-didactice din Biblie, am ajuns acum împreună cu citirea la spectaculoasa grupare a cărților profetice. Isaia este deschizător de drum, cel ce stabilește tematica generală și așează perspectiva profetică până în zorii creației viitoare.

 

Un om remarcabil, un mesaj epocal, o veste teribil de … bună! În cel de al doilea verset al cărții sale, profetul Isaia cheamă cerul și pământul să asculte și să fie martori la ceea ce va spune:

„Ascultaţi, ceruri! Ia aminte, pământ,
pentru că Domnul a vorbit: …“ (Is. 1:2).

Isaia este conștient că are în posesie unui mesaj cu implicații cosmice și așa este. Ultimul capitol al cărții lui vestește înnoirea întregii creații:

Căci aşa cum cerurile cele noi
şi pământul cel nou, pe care le fac,
vor dăinui înaintea Mea, zice Domnul,
tot aşa vor dăinui şi urmaşii şi numele vostru.“ (Is. 66:22).

Considerat „Evanghelistul Vechiului Testament”, proorocul Isaia a fost instrumentul ales de Dumnezeu ca să dea lumii cufundate în întunerec cea mai luminoasă carte de profeţie Mesianică.

„ …Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acuma este necaz… Poporul care umbla în întunerec vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în țara umbrei morţii răsare o lumină.” (9:1, 2)

„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi Domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”(9:6)

„De aceea Domnul însuşi vă va da un semn; Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” (7:14)

Titlul: Cartea poartă numele autorului ei, ,,Yesa-Yahu“, care tradus înseamnă providenţial tocmai: „Mântuirea este a Domnului”. Din această rădăcină comună s-a tras și numele Mântuitorului: ,,Iehușua“.

Autorul: Ceea ce este Shakespeare pentru literatură, Michelangelo pentru …

(continuare)Categories: Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: