Șșșșșșarpele șșșșoptește șșșiret !

Într-un comentariu strecurat pe un site creștin am citit surprins:

,,Iar e luna cu Isus! Cu ,,acel“ Isus care spune: ,,Iubește-Mă! Ascultă-Mă! Slujește-Mă … că altfel de chinuiesc în veci de veci!“

snake-speak-300x224
Este șoapta șireată a șarpelui străvechi. Același care le-a înveninat gândirea lui Aam și Eva. Acum, vorbele lui, amplificate de mii și mii de purtători de cuvânt străbat de la un capăt lumea. Are totul la dispoziție. Este ,,domnul acestui veac, stăpânitorul lumii acesteia“, un amănunt pe care-l ignorăm atunci când milităm naivi pentru ,,o lume mai bună și mai dreaptă“. O ,,lumea mai bună“ acum? ,,O lumea mai dreaptă“ în acest veac ? Niciodată. Nicăieri. Nicicum.

Trebuie însă să recunoaștem că șoapta perfidă citată mai sus este teribil de ademenitoare. Îți are logica ei nelogică. Este frumoasă în falsitatea ei funciară. Este efrmecătoare în fascinația aparentă a preocupării cu ,binele nostru“, aparent pus în pericol de un dumnezeu nedrept și nedemn de a fi ,,iubit, ascultat și slujit“.

De ce ne urmărește hipnotic o astfel de exprimare? De ce ne descumpănește pe moment? Pentru că ,,dușmanul“ știe unde să ne lovească, iar minciuna lui stimulează centru nervos al propriei noastre porniri spre rău, logica noastră revoluționară, dorința noastră de ,,independență“ și de ,,libertate“.

Cât de falsă este afirmația șarpelui? Să încercăm împreună să o demontăm analitic:

 1. Afirmațiea este bazată pe un transfer tragic de personalitate. Diavolul vede lumea așa cum este el, nu așa cum este ea, și ne-a învățat și pe noi să privim realtatea prin ceea ce suntem, nu prin ceea ce este și ne spune Dumnezeu.
  Afirmația comentatorului demonizat presupune că Dumnezeu este așa cu este el, gândind ca el, manifestându-se ca el și urmărind aceleași scopuri perfide ca și el. Diavolul transferă asupra lui Dumnezeu masca propriei decadențe, urmarea fiind că el ne prezintă un dumnezeu demonizat, ridicol, rău, perfid, mincinos și mândru, un dumnezeu care nu se simte bine dcât atunci când totul i se dă, când toți îl slujesc slugarnic și care nu ezită să-și atingă aceste scopuri prin șantaj și amenințare.
  Dumnezeul din afirmația de mai sus nu este Dumnezeul cel adevărat, ci o versiune satanică a Lui.
  .
 2. Afirmația presupune că noi am putea trăi mult mai bine departe de Dumnezeu și de ,,pretențile“ Lui, ,,uitând“ convenabil că ,,departe de Dumnezeu“ nu există nimic, pentru că toate există ,,din El, prin El și pentru El“. Dincolo de Dumnezeu în separarea iluzorie de El, se află ,,ceaea ce El nu este“, se află ,,absența Lui“, adică absența binelui, absența frumosului, absența dragostei, absența fericirii. ADN-ul ființei noastre a fost făcut să existe plenar doar în contact cu ADN-ul lumii divine. Despărțit de ea, el se ofilește, se chinuiește, intră într-o tragică tânjire, asemenea unei flori tăiate de pe tulpina care-i asigură rodirea. Satan, acest mare parazit cosmic, n-a creat niciodată nimic și nici nu poate crea. El căpușează doar temporar universul lui Dumnezeu. Mincinos, el ne ademenește acum să ,,ne purtăm singuri de  grijă, urmărind de fapt viclean să ne facă să-L scoatem pe Dumnezeu din calculele și din conștiința noastră.
  .
 3. Această afirmație scunde dorința de a ne depărta de ,,slujirea“ lui Dumnezeu doar pentru a ne plasa în teribila robie a diavolului. Domnul lumii acesteia are planuri mari cu omenirea. Antichristul este la ușă, iar satan abea așteaptă să-l posedeze și să-și trăiască propria ,,întrupare“ în teribila lui împărăție. Urmăriți-l cum o clădește sunb înțelătoarea ofertă a Noii Ordini Mondiale. Piatră cu piatră, satan caută să dărâme ,,cărămizile“ sociale pe care a așezat Dumnezeu ordinea socială pentru a clădi propria lui societate. Familia, Biserica și statul sunt aproape anihilate. În locul lor apar formele unei globalizări orgiatice. Sub patronajul lui madam Merkel asistăm la sinucuderea Europei (,,Europa nu va mai fi niciodată ceea ce a fost“). Vom avea dragoste de grup, o frăție falsă a unui umanism feroce și, dincolo de granițe, se va instaura realitatea atât de perfid publicată în manifestul utopic al melodiei ,,Imagine“ cântat de formația The Beatles. Hillary Clinton, un megafon al NOM, declara deunăzi că, în confictele cu musulmanii, ,,va învinge dragostea noastră“.

Pentru a împinge omenirea spre această ,,împărăție globală“ elitele înscenează tot felul de pericole care ne pasc ,,pe toți“ și beneficii care nu poat fi atinse decât prin eforturile ,,tuturor oamenilor“. La Paris, elitele au regizat un acord ,,global“ pentru prevenirea ,,schimbărilor climatice“. Nu interesează pe nimeni dacă el va fi sau nu aplicat sau apicabil. Interesează doar că ni s-a inoculat încă o doză de ,,globalism“.

Pentru a pregăti psihicul uman în vederea viitoarei lui ,,întrupări“, satan inoculează lumea prin tot felul de filme despre extratereștrii, oameni cu puteri extraordinare și ,,alien abductions“. La noua doză de ,,Star Wars“, a cărui premieră este anunțată doar peste două săptămâni, ,,pasionații manevrați“ a început deja să stea, ,,în frig și ploaie“, la … coadă (STAR WARS FANS CAMP – AND GET MARRIED – IN HOLLYWOOD PREMIERE QUEUE… DISNEY SHUTS DOWN BLVD 4 DAYS EARLY…
‘BIGGER THAN OSCARS’…
 GALAXY-SIZED EXPECTATIONS… $2 billion in boxoffice returns?)

Chuck Missler, care știe mult mai multe decât știm noi despre aceste lucruri, ne făcea atenți săptămânile trecute că ni se va vorbi din ce în ce mai mult despre ,,viața pe alte planete“, două din misiunile spațiale plecate să o exploreze fiind deocamdată ținute sub tăcere. Vor fi ,,descoperite“ structuri artificiale pe Marte, pe Lună și, pentru cei lesne de păcălit, chiar pe comete intergalactice.

Să mai scriu? Să mai continui? …

Pentru cei care au urechi de auzit și ochi de văzut este deja suficient. Pentru ceilalți, Dumnezeu ,,le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:  pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi“ (2 Tesal. 2:11-12).

,,Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită“ (1 Petru 5:8).

Nu lăsa ca tragedia din Eden să se repete și în viața ta!

,,Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos“ (2 Cor. 11:2-3).

 

 

 Categories: Teologice

2 replies

 1. Exact ! Bun articol

 2. Reblogged this on agnus dei – english + romanian blog and commented:
  Un articol foarte bun despre “șoapta șireată a șarpelui străvechi”, Cum pregateste Satana masele…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: