Principii de interpretare a Bibliei – Introducere

M-am apucat să fac curățenie în computer și am dat peste lucruri vechi, dar folosibile. Timp de câteva zile am să vi le ofer și vouă.

Introducere

Una dintre problemele cititorului neexersat în studiul cărţilor de teologie e legată de faptul că, fiind în general voluminoase, sunt greu de digerat. Aproape garantat, ajuns la jumătatea lor, el va abandona lectura. Pe de altă parte, pentru a onora Cuvântul lui Dumnezeu şi a explica clar doctrinele Bibliei, teologii trebuie să se exprime în cuvinte mai multe. De aceea cred că apare ca o necesitate pentru oamenii grăbiţi de azi apariţia unor lucrări de întindere mică, dar de mare sinteză, care să-i pregătească pentru unele mai dificile. Putem ilustra acest lucru, folosindu-ne de exemplul automobilului, care înainte de a ajunge în viteza a cincea, trebuie să demareze cu viteza întâi, şi apoi celelalte. Rolul acestei broşuri este deci de a-l ajuta pe cititor să exploreze în mod adecvat interpretarea textelor Bibliei.

Iată un exemplu. Autorii lucrării “Biblia ca literatură”[1] spun în prefaţă că au încercat să scrie “nu doar o simplă carte în plus despre cum să cunoaştem Biblia.” Şi au reuşit. Într-adevăr, volumul ne prezintă destul de accesibil importanţa genurilor literare ale Scripturii. Insă, aşa cum am arătat mai sus, ca orice tratat teologic, “Biblia ca literatură” este destul de amplă. Chiar dacă va parcurge cu atenţie conţinutului ei, cititorul neavizat va întâmpina dificutăţi în aplicarea practică şi imediată a informaţiilor asimilate. De aceea, în urma unui îndemn lăuntric, propun o broşură simplă care să prezinte metoda fundamentală de interpretare a textului scripturistic, valabilă de altfel şi pentru alt gen de texte. În felul acesta, indiferent de nivelul de educaţie al celui ce va citi această carte, se vor putea găsi răspunsuri la multe întrebări legate de versetele grele din Biblie, folosind principiul expus în conţinutul ei.

Un alt scop al acestei scrieri este de a familiariza potenţialul cititor, de a-l pune în legătură cu tratatele teologice privitoare la interpretarea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu.

Nădăjduiesc că toţi cititorii sinceri vor primi cu bunăvoinţă conţinutul acestei scrieri. Cu această ocazie, îmi manifest gratitudinea în primul rând faţă de Dumnezeu, pentru privilegiul de a scrie aceste lucruri. Mulţumesc Bisericii baptiste “Cuvântul Adevărului” pentru rugăciunile şi sugestiile făcute, iar soţiei mele, Luminitza, pentru încurajare şi susţinere. Nu uit să amintesc în acest sens şi contribuţia altor două persoane, fără de care volumul de faţă nu ar fi avut aspectul cuvenit. Este vorba de Daniel Coteanu, căruia îi datorez tehnoredactarea şi remarcile preţioase, şi de Rodica Sagaidac, responsabilă de acurateţea stilistică a exprimării.

 

[1] Gordon Fee, Douglas Stuart, “Biblia ca literatură”, În Româneşte tradusă de Editura Logos, Cluj, 1998Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: