Stânjeneala ,,străjerilor“ din România

Nelu Gug îmi mărtirisea o convingere dobândită după multă cercetare ,,la fața locului“: ,,Hiperspiritualitatea este strâns legată cu senzualitatea“.

Cazul escrocului ,,Chris africanul“ este încă o confirmare a acestui principiu. Încep să cred că Nelu Gug are dreptate. Îmi amintesc și eu un caz din București, unde o soră hiperspirituală s-a alipit de un ,,profet“ și i-a cărat geanta până ce a rămas însărcinată (și nu de la Duhul Sfânt …).

Nădăjduiesc din toată inima că cei ce au fost ,,aburiți“ de învățătura și practicile păgâne ale acestui ,,Chris africanul“ să renunțe la importul acesta periculos de teologie animistă oricât de atrăgător ar fi planul de a merge în Germania (parcă) cu nu știu câte … ,,fecioare“.

Deșteptarea este uneori dureroasă, dar întotdeauna necesară dacă vrem să nu ,,dormim în post“ ca unii străjeri. Colegul și prietenul meu Ionel Lazăr a cercetat și a adunat ,,faptele“ pe care a construit o poezie pe care o publică drept manifest pentru însănătoșirea spirituală a celor luați de ,,un vânt de învățătură“:

Faptele Apostolilor 5: 38b-39: “… Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.”

2 Petru 2:1-3: “În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează.”

1 Ioan 2:18-21: “Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru. V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.”

 

Nu este acesta pastorul cu adepți în România ? Parcă era ceva cu niște ,,străjeri“ …

++++++++

Citiți aici și reacțiile înnebunitoare ale colaboratorilor brainwashed ( spălarea creierului) care susțin că preacurvia îl va face pe acest pastor mai puternic în Domnul:

Nigeria: Oyakhilome Divorce Gets Messier

http://allafrica.com/stories/201409021228.html?aa_source=useful-column

Nigeria: Oyakhilome Divorce – Wife’s Profile Removed From Christ Embassy Website

http://allafrica.com/stories/201409020206.html?aa_source=useful-column

Nigeria: Pastor Oyakhilome’s Wife Accuses Him of Adultery, Sues for Divorce

http://allafrica.com/stories/201409010495.html?aa_source=useful-column

Divorce Scandal: Pastor Anita Oyakhilome’s Name Removed From Christ Embassy Church Website http://www.africaeagle.com/2014/09/divorce-scandal-pastor-anita.html

Today’ s Gist    http://todaysgist.blogspot.ro/2014/05/did-pastor-chris-oyakhilome-divorce-his.html

Iată, divorţează Chris Oyakhilome ! (1)
“Vraciul lui…Hristos” ! Pe “Străjeri…”, în come
I-a lăsat, făr’ veste…Singura-i minune
De necontestat, e-n duh de-ntinăciune…

Deja, răspândită-i noua inepţie
Ce o pune-n umbră pe scumpa-i soţie;
“Vraciul n-a curvit ! S-a făcut mai… “tare”
De acum, “în…Domnul”, în slujirea-i mare… 

Căci păcatul lui, este-adevărat,
E-o încercare bună, de necontestat;
E-o verificare în noua-i lucrare
De vindecător plin de faimă mare…

Şi-n cer va ajunge ! Cert e… “No coment !”
(Pe-acest destrăbălat şi… păstor dement
Păcatul îl întăreşte iarăşi în… “slujire”;
Iar fanii-l aşteaptă mai plini de iubire !)

Când nu se-aştepta, (aşa i-a fost… sorţul)
Anita-i promite, iminent divorţul…
Şi-i “minune mare” (fără kundalini…) (2)
Fără zvârcoliri, pe scena luminii…

Fără proiectoare; peste tot stupoare
Şi dezamăgire peste adunare…
Recuzita-i zace jos, pe sub estradă
Strategii şi farse, lumea să le vadă…

Scaune cu rotile, pentru minţi debile
Rămân neocupate, false, inutile !
Vindecări lipsesc, duhu-i… “I-cabod” ! (3)
Şi-s rărite rânduri astăzi în norod…

…Cât se bucurară noncesaŢioniștii (4)
Prin ţară și-n afară, mari… liber-schimbiștii;
Colaboraţioniştii, şi-au schimbat doctrina
Pe-o “intoleranţă la gluten…” (5), Lumina !

“Noul val” (6) de… sfinţi neocarismatici (7);
C-un elan străin şi în Duh, …astmatici!
Poposind la noi cu a lor charismă;
Din care-a rămas doar o slabă…izmă !

Manipulatorii, de mulţimi naive
Oferind “minunea” (grâul din… colive !)
Aşteaptă…partajul “vraciul lui… Hristos”
În bancnote-n aur, bunuri de-aici, jos…

În Dubai, în bănci, zace-al lui tezaur,
Câştigat uşor c-un glas de balaur;
Prefăcut mieros, om neomenos
C-un mesaj sinuos, fals şi mincinos !

Fals profet, scârbos şi contrafăcut;
Duh din… cornul mic (8), logoped (9) limbut !
O altă Evanghelie cu un alt Isus;
Şi c-un duh străin nevenind de sus !(10)

Minuni de duzină, bune pentru fraieri
Moarte-s sub cortina ridicată ieri…
Spectacolu-i gata, altul este…tata
Lui Oyakhilome… Iar “neruşinata” 

I-a stricat cununa de “apostol uns…” !
Anita-l acuză de păcat ascuns,
De un adulter !   Mâinile spre …cer
‘Geaba le ridică, elegant, lejer…

(Tânăra-i soţie   e o… bârfitoare !)
Chris, peste-adunare cere-o…revărsare;
O ungere proaspătă”, vânt de-nviorare
Şi gesticulare, forme în mişcare…

Chipul lui de…sfânt, trebui’ reparat,
Reabilitat pentru-un public larg, şi imediat !
“Vraciului Chris(t)” i-a stricat cununa,
Iubita lui soţie, pentru totdeauna…

S-a sfârşit sezonul cu lipici la fraieri
S-a sfârşit minunea din topul de ieri…
Maglavitul (11) nostru-i “maglavitul” lor !
Încă se mai scriu lungi… “Scrisori de dor…”

“Scrisori de Iubire”, lungi, pentru-un…Isus,
Doar nigerian… (Nu spre cel de Sus !)
…Vine Volintiru (12) ca un…. voluntar;
Cu chemări fierbinţi, fără niciun har…

Pocăinţa-i stearpă, e-un hibrid lumesc
Care nu aduce, roade-n Duh ceresc !
Ci doar subterfugii şi tertipuri terne
Fără de substanţă, răsplătiri eterne…

Şi-a primit poporul arte…marţiale
Tehnici kundalini, displazii (13) de şale…
Atingeri de chakre (14), stări emoţionale
Tăvăliri pe jos, râsete-abisale…

Lovituri în creştet şi în frunte, mirul;
La un semn, din gloată s-a pornit delirul…
Iar de pe un deal, zeul Baal priveşte
Mut-mut de uimire; rating-ul îi creşte…

Azi nu-s scrijelaţi adepţii-i cei noi;
Sunt post-modernistii ce-s…creştini “de soi” !
Ce-n cor aiurează chemându-l pe nume
Pe-același Baal(15) , să revină-n lume !

…Vin doi… “martori” falşi, vin cu rătăcirea:
Unui din vechime, cel cu…nimicirea;
Celălalt, modern, din secolu-ntâi
Vânând prin biserici, loc de căpătâi…

Unu-i Balaam(16), ce-a adus urgia;
Învăţând copiii ce-nseamnă…curvia…
Altu-i Nicolae(17), mai nou, “prozelit”;
Ce-a luat Cuvântul Sfânt, răstălmăcit…

Amândoi înseamnă “Domn peste popor”;
Puşi la loc de cinste, ca un fals păstor…
Unu-i mincinos grăind în ebraică;
Celălalt, e-un… “leader” amăgind în greacă…

Baal – Balaam, Chris şi Nicolae;
Toţi sunt mincinoşi, toţi sunt foc de paie…
Mirişte aprinsă, o holdă întinsă;
Foc străin ce-aprinde poftă, demult stinsă…

…Vine Izabela(18), proorociţa-aceea
Fals păstor de turmă (cică, tine… “Cheia” !)
Fiica lui Baal, cum se tălmăceşte;
Care prin biserici, lideri perverteşte

Cu “Letere (19) de-amor”, curtând cu mult dor
Pe un fals păstor; lup şi vrăjitor;
Lacom pe pământ, şi în cinste pus;
Iubitor de sine, (nu de Cel de Sus) !

Aceştia fac “legea” în turmă, uşor;
Dându-i doar…spectacol naivului popor…
“Vrem pâine şi circ !”(20) strigă-n…microfon;
Ca şi cei din vremea lui Napoleon !

Aceştia se zbat, dar nu pentr-o Cunună
Pregătită-n cer, ci pentru ce adună…
Pe pământ li-e locul mult dorit de rai;
(Ca ismaelitii, conturi în…Dubai !)

…Iată cum “Străjerii…”, iute, “pus-au… botul”
Şi s-au ars apoi, “vindecaţi” cu totul;
Toată sforăria de manipulare
De mulţimi năuce, cu-așa vindecare…

Doamne, unde este mintea-aceea trează
Care sus, pe ziduri, nencetat veghează ?
Unde sunt Străjerii ce-au fost puşi în post
Ca să strige-ntruna pentru cei de jos 

Când vine vrăjmaşulHristos mincinos
Lup în piei de oaie şi…rânjind hidos ?
…Postul, rugăciunea-i fără de efect,
Dacă dormi în post, tolănit, direct ! 

Cu un post în public, nu te faci mai sfânt,
Nici cu rugăciuni, făr’…discernământ !
Nu-L “uimeşti” pe Tatăl, nici pe Fiul Său…
Nici pe Duhul Sfânt care…nu-I al tău !

“Ungerea cu mir” crezi că-i…”spagă”- adusă
Cu care în fală, Uşa Sfântă-i…”unsă” ?
Nu forţezi tu, Mâna Celui ce e Sfânt,
Cu o zvârcolire sărutând pământ ? 

Tehnici kundalini, meditaţii yoga,
Toate-s “lucrătura” lui Satan, în vogă;
Făcând parte din planul de-amăgire, trist,
Cu care lucrează astăzi, Anticrist… 

Mantrele budiste, şi căderi în come,
Le-a “gestionat” Chris Oyakhilome !
Chakre, fără număr… i-au adus venit,
Rotunjindu-i conturi de Iudă, iubit ! 

Râsul sfânt “îngraşă”, propovăduitorul
Rătăcirii-n plen şi orbind poporul !
“Slăbănogii”-așteaptă, ca măcar un…cent,
Să primească şi ei, pentru-al lor…talent ! 

Iar în ceata celor cu boală celiacă
Vindecarea sfântă nu vrea să se facă !
Iar intoleranţa la gluten, pe dată,
Să dispară-n veci c-o “ungere curată”… 

… Este lucrătura “Curvei celei Mari”,
Babilonul lumii cu…”biserici” tari !
Căci aşa “Trezire”…nespirituală,
E-o reclamă falsă, faimă personală ! 

Este misiunea cea născută-n ură
Sub sceptrul papal; este-o făcătură
Ce dezbină fraţii care se-alipesc
Numai de Hristos, Domnul Sfânt, ceresc !

Prima dată, Luther, i-a deconspirat
Cu- acele “Teze” i-a anatemizat !
Îmbrăcaţi sunt lupii, doar în piei de oaie
Prin Biserici sfinte, turmele despoaie…

Cu minuni moderne, ei uimesc noroade;
(Vin din Vatican, pentru minţi neroade…)
La pachet, bolnavii, sunt aduşi pe targă
Şi-apoi pleacă…lefteri, iar, în lumea largă !

Este-o lucrătură străină, drăcească
Cu care se sfidează Pronia Cerească;
Tiara Papală, rupe uniune
De fraţi sfinţi, salvaţi, c-o diversiune…

Şi i-a dat un nume, fals, străin, hidos,
Numit cu aplomb: “Vraciul…lui Hristos !”
Hristos mincinos, glas de miel-balaur (21)
Numărând argintii, purtând nimb de aur:

Chris Oyakhilome, “Vraciul lui…Satan”
Îşi va purta tiara de încins catran;
E numai începutul prăbuşirii sale,
Demascat de soaţa-i înșelată-agale…

“Singur s-a fălit că e înţelept, şi-a înnebunit…” (22)
Marea-i prăbuşire nu l-a ocolit !
De-acum, nici chiar… “Papa,
Cu-ale lui coroane…, una peste alta…”(23)

Nu-l ridică-n veci, de unde-a căzut;
Pe Oyakhlilome, prefăcut şi slut…
Hristos mincinos, “Vraci al lui Hristos
Făcut “de minune” chiar aicea, jos !

Papa Francisc (24) vine ca să-i mulţumească,
El, “Vicarus Dei”, cifră diavolească…
De Oyakhilome, se-apropie-abil;
Îi întinde mâna la pupat, gentil 

Pentru c-a pus “umărul”, pe ascuns, subtil
Înhămat de Papă, la… papamobil !
El, evanghelistul şi apostol uns;
Hristos mincinos, prefăcut, ascuns…

(Ionel Lazar, Deva, 05.09.2014, ora 20,30-23,30.)

 +++++++ 

(1) OYAKHILOME, CHRIS – “oyakhilome” în limba nigeriană înseamna vraci sau vrăjitor (“Vrăjitorul” lui… Hristos ?)

 

Nu am restul referințelor …Categories: Teologice

3 replies

Trackbacks

  1. IONEL LAZĂR: Iată, divorţează Chris Oyakhilome ! | ARMONIA MAGAZINE - USA
  2. Un ,,creștinism“ care-L contrazice pe Christos ! | B a r z i l a i – e n – D a n
  3. Un ,,creștinism“ care-L contrazice pe Christos ! | Revista ARMONIA - Saltmin Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggers like this: