Lacrimile apostolului Pavel – o chemare la veghere

(Vă rog să citiți neapărat și comentariul de la finalul acestui articol. Neapărat! Vă rog frumos.)

Cazul “Adoram Arad si Catch the Fire”(5)

Postul acesta de avertizare apărut pe un blog românesc mi-a aprins dorința de a repeta niște lucruri pe care trebuie să le spunem categoric și cu toată claritatea.

Unii ne-au judecat pentru că judecăm prea aspru derapajele doctrinare ale fratelui Țon Iosif și ale străjerilor. Îi rog să deschidă măcar acum ochii și să vadă că buruienile umplu ogorul, dacă sunt lăsate ,,în pace“. La Arad și probabil și în alte părți, oameni slabi au înghițit gălușca și erezia se răspândește.

Vă invit să plângem împreună cu apostolul Pavel, nu se ne bucurăm, ,,sărbătorind“ astfel de ,,succese“. Orice Evanghelie care ocolește crucea pocăinței, a lepădării de sine și a sfințeniei în viața personală este glasul ademenitoar de  sirenă care atrage corăbiile creștinilor spre stâncile naufragiului. Trebuie să ne legăm la ochi și la urechi ca matrozii lui Ulise, trebuie să ne legăm de catargul corăbiei (în cazul nostru de lemnul crucii) dacă vrem să trecem cu succes prin această încercare teribilă (pentru cei ce nu cunosc ,,pactul lui Ulise, citiți despre el aici).

Și acum, câte ceva despre lacrimile unui mare apostol.

Spre deosebire de plânsul copiilor sau al femeilor (scuze!), plânsul unui bărbat este semnul unei emoții foarte puternice și nu putem terce pe lângă el cu ușurință. Plânsul unui apostol trebuie considerat cu atât mai mult un mesaj cu totul ieșit din comun, pentru care trebuie să ne oprim puțin din drum. Pentru ce a plâns apostolul Pavel?

,,De aceea vegheaţi, şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi nopate, n’am încetat să sfătuiesc cu lacrămi pe fiecare din voi“ (Fapte 20:31)

Declarație este cauzală și începe cu un condițional ,,de aceea“. Oare de ce a plâns apostolul Pavel? Hai să citim împreună versetele dinaintea acestuia:

,,Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia, în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi, că sînt curat de sîngele tuturor.  27Căci nu m’am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.  Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v’a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat -o cu însuş sîngele Său.  Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vîrî între voi lupi răpitori, cari nu vor cruţa turma;  şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, cari vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor“ (Fapte 20:25-29)  

1. Lacrimile lui Pavel sunt vărsate din grija pentru turmei lui Christos, aflată în pericolul lupilor care vor să o sfâșie.

2. Cine sunt acești lupi? Oameni cu mari devieri doctrinare ,,care învață lucruri stricăcioase“ din afara ,,planului lui Dumnezeu“ propovăduit de apostolul Pavel.

3. Care este mijlocul prin care trebuie să ne ferim de acest fel de lupi?

,,Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mîna lui Dumnezeu şi a Cuvîntului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi“ (Fapte 20:32)

Soluția este ,,rămânerea“ (cum o numește apostolul Ioan), statornicia în Cuvântul revelat și scris, singurul care ne poate zidi sufletește, Orice altă învățătură dărâmă și trebuie refuzată categoric

,,Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să n -l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: ,,Bun venit!“  Căci cine-i zice: ,,Bun venit!“ se face părtaş faptelor lui rele.“ (2 Ioan 10-11).

4. Câți dintre noi am vrea să-i ștergem aceste lacrimi lui Pavel? Câți suntem gata să plângem împreună cu el?

Iată-l iar plângând pentru cei din Filipi:

,,Căci v’am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plîngînd: sînt mulţi, cari se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos“ (Coloseni 3:18).

Cauza lacrimilor lui sunt iar acei învățătorii mincinoși care strecoară în turma lui Christos erezii nimicitoare, erezii care-i făceau pe oameni să creadă într-o formaă falsă a împărăției lui Dumnezeu în care puterea veacului viitor s-ar manifesta deja printre creștini în toată gloria ei. Vă sună familiar?

Iată corectarea apostolică:

,,Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda, pe care o aveţi în noi. Căci v’am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plîngînd: sînt mulţi, cari se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.  Sfîrşitul lor va fi pierzarea. Dumenzeul lor este pîntecele şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gîndesc la lucrurile de pe pămînt.  Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Domnul Isus Hristos.  21El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile“ (Filip. 3:17-21).

1. Apostolul corectează erezia subliniind că DEOCAMDATĂ împărăția nu este pe pământ, ci trebuie să o așteptăm să vină împreună cu Domnul Isus la cea de a doua Lui venirte (se poate oare un text mai clar ca acesta?). Noi NU avem ACUM o CETĂȚENIE ancorată în realitatea de acum/aici, ci suntem legați de cetățenia împărăției viitoare, care este deocamdată în ceruri. Pe aceea trebuie s-o AȘTEPTĂM ca o desăvârșire a salvării noastre.

2. A doua corectare este aceasta: Până la venirea împărăției lui Christos, TREBUIE să ne ACCEPTĂM statutul de ,,stare smerită“. Asta contrazice toate bazaconiile din teologiile nimicitoare ale celor care se semețesc să se numească ,,mici dumnezei“ ca Isus Christos, cu autoritate deplină asupra creației și a duhurilor. Ereticii din pricina cărora plânge Pavel, oamenii care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Christos ,,se gândesc la lucruri de pe pământ“ și ,,dumneszeul lor este pântecele și slava lor“. Aceasta este esența tuturor evangheliilor prosperității, a lui ,,dominion theology“  și a lui ,,kingdom now“, propovăduite de falși apostoli care se lăfăie în aur și comfort, departe de Crucea lui Christos. Ei își măsoară răsplătirile dumnezeiești în ceasuri de aur la mâini, în ,,aur și purpură“, ca nebunul din pilda cu bogatul și Lazăr.

Orice evanghelie care se îndepărtează de crucea lui Christos nu este Evanghelia adevărată.

Ei nu condamnă păcatul, mai ales pe cel al îmbuibării, ci-l cultivă în viața lor ca pe o răsplată a spiritualității și-l recomandă cu larghețe ,,flămânzilor“ după trăiri în plăcerile de o clipă în firea pământească. Ereticii răstoarnă doctrinele și recomandă triumful firii în detrimentul răstignirii ei pe crucea pocăinței și a sfințeniei.

Biblia spune că ,,toţi ceice voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi “ (nu răsplătiți cu pace și prosperitate în epoca de acum) – 2 Tim. 3:12

Dumnezeu să se îndure de cei din Arad și să-i aducă cu adevărat la pocăință și la acceptarea unei stări smerite, lângă crucea dezbrcării de sine. Dumnezeu stă împotriva celor mândrii, dar celor smeriți le dă har.

De ce-i pomenim cu numele pe acești răspânditori de erezii? N-ar fi mai bine să-i lăsăm ,,în plata Domnului“ ? O facem pentru că așa a făcut-o și apostolul Pavel și pentru ca toți oamenii să știe și să se ferească de ei. În România, cineva a băgat o cracă mare de pom într-o gură de canal de peste care unii au furat capacul. A făcut el bine semnalizând pericolul și localizându-l? Judecați și voi singuri.

Și Pavel pune ramuri de avertizare în dreptul unor astfel de oameni:

,,Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n’are de ce să -i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului.
Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.  Şi cuvîntul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sînt Imeneu şi Filet,  cari s’au abătut dela adevăr. Ei zic că a şi venit învierea, şi răstoarnă credinţa unora.

Totuş temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, avînd pecetea aceasta: ,,Domnul cunoaşte pe ceice sînt ai Lui“; şi: ,,Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!“

Într’o casă mare nu sînt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pămînt. Unele sînt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară.  Deci dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpînului său, destoinic pentru orice lucrare bună“ (2 Tim.2:15-21).

Imineu și Filet propovăduiau că viața de putere și autoritate de după înviere poate și trebuie experimentată în vremea de acum. Sună familiar?

Și încă un exemplu de care trebuie să ținem seama toți:

Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui.  Păzeşte-te şi tu de el, pentrucă este cu totul împotriva cuvintelor noastre“ – 2 Tim. 4:15

Adăugați la numele de mai sus și pe această stea căzătoare numită Marius Panda, din Arad. Încă unul care l-a făcut pe apostolul Pavel să plângă …

P.S. – Articole excelentele ca cele de pe blogul http://vegheaza.com ar trebui să apară pe site-urile și blogurile Uniunilor Pentecostale și Baptiste din România, chemate să ,,vegheze“ asupra celor mici și neînsemnați, altfel ni se va cere sângele lor din mâinile noastre.

http://vegheaza.com/2014/04/03/cazul-adoram-arad-si-catch-the-fire-1/
http://vegheaza.com/2014/04/03/cazul-adoram-arad-si-catch-the-fire-2/
http://vegheaza.com/2014/04/06/cazul-adoram-arad-si-catch-the-fire-3/
http://vegheaza.com/2014/04/20/cazul-adoram-arad-si-catch-the-fire-4/
http://vegheaza.com/2014/04/24/cazul-adoram-arad-si-catch-the-fire5/Categories: Teologice

7 replies

 1. Vorbiti frate Daniel, ca Dumnezeu mai are oameni care stau langa Adevar si vor sta in continuare. Se pare ca ereziile patrund ca un suvoi si in Romania si unii din pacate se ineaca..Este o vreme de cernere iar evanghelicii din toate cultele (mai ales cei din conducere) dar nu numai, ar trebui sa strige in gura mare:”Lupul la oi” si sa ia masuri.Daca nu tacerea lor este vinovata!

  PS: vinovata de sangele celor nestiutori.

 2. Frate Daniel, îmi permit să vă îndrept atenţia asupra unei realităţi mult mai ample decât cea sesizată de dumneavoastră în acest articol şide fratele Paul Morar cu excelentele şi foarte bine documentatele articole de pe blogul dânsului. Ca să nu reiau aici, vă recomand să citiţi articolul acesta: http://cetateadepiatra.wordpress.com/2014/04/24/un-scenariu-de-film-crestin/

 3. Draga Frate Daniel , sunt multumitor Domnului pentru faptul ca stati tari in Adevarul Scripturii.
  Urmaresc de multa vreme articolele postate de dumneavoastra si mai cu seama avertizarile privitoare la ereziile propagate de New Apostolic Reformation iar in ultimii ani de Iosif Ton.Va marturisesc ca interesul meu nu este condus de curiozitate ci de o profunda durere pentru starea multor frati si surori care frecventeaza adunarile crestine de multi ani dar a caror radacini nu s-au adancit in Adevarul scripturii. M-am luptat in rugaciune si vorbind cu prietenii nostrii de aici din (Australia) incercand sa ridic Adevarul Lui Dumnezeu pe treapta care i se cuvine si sa caut sa abat pe acesti iubiti din ratacirile grosolane pe care acesti invatatori falsi le propavaduiesc.
  Domnul a lucrat in unele inimi si eforturile voastre precum si ale noastre nu sunt in zadar.Frate draga va marturisesc ca sunt preocupat profund de apararea Adevarului cautand sa nu il stirbesc in viata mea iar mai apoi sa-l impartasesc altora.
  Am inceput sa scriu pe marginea predicilor lui Iosif Ton aducand vorbele acestuia in lumina Adevarului. Poate in vreun fel Domnul ma va folosi spre mantuirea altora .
  Va iubim in Domnul Isus.

 4. AMIN !!!

 5. Dacă mă întrebați ce m-a durut cel mai mult în așa zisa predică menționată la debutul acestului articol, aș spune că este afirmația absurdă că noi, cei care suntem ,,ascunși în Christos în locurile cerești“ avem deja acces la slava și puterea Sa cu care trebuie să invadăm acum pământul. Aceasta este esența cărții ,,Cerul invadează pământul“ a lui Bill Johnson. Cum să nu plângă Pavel pentru o asemenea blasfemie răstălmăcitoare ? Ce se întâmplă acum în locurile cerești se întâmplă … în locurile cerești, nu pe pământ. Slava și puterea se va manifesta pentru noi pe pământ atunci când se va manifesta și pentru Christos, adică la cea de a doua venire a Lui pe planeta aceasta. Până atunci umblăm vânați de diavol pe pământul care este deocamdată domeniul lui de stăpânire. Urmăriți viața lui Pavel și veți vedea care din cele două interpretări de mai sus s-a împlinit în viața apostolului?
  Citiți despre necazurile apsotolului și urmăriți-i sfârșitul de martir sub persecuția Romei și veți înțelege repede că a umblat ,,în starea smerită“ despre care a vorbit filipenilor, nu în ,,semeția“ pe care o pretind acești falși apostoli. Ca să vă spun drept, le doresc din toată inima să ajungă într-o țară musulmană ca Iranul sau comunistă ca Coreea de Nord. Să-i văd eu atunci cât de semeți vor mai fi și ce mari minuni vor face. Doamne, dă, poate că așa s-or trezi și ei la realitate. Dacă ,,nu și-a schimbat convingerile“ oare de ce n-a predicat și pretins gogomăniile astea fratele Iosif Țon când ieșea împreună cu ceilalți de la arestul Securității? De ce a scris atunci lucrarea ,,cine va voi să-și scape viața“ în loc să scri un memoriu prin care să-l anunțe și pe Ceaușescu depre invazia cerului pe pământ. Oare nu vede nimeni enormitatea și caraghioslâcul acestei situații?
  După toate semnele, pe adevărații creștini îi așteaptă alte vremi de persecuție, nu de aducere a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Împreună cu fratele Petru Popovici, spun și eu: ,,Doamne, trezește-ne și pregătește-ne ca să stăm tari sub necazuri“.

Trackbacks

 1. Cazul “Adoram Arad si Catch the Fire”(6) | Vegheaza !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: