Reproșuri de Paște – Maria și Marta

“Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !“ – Ioan 11:21

“Dar vei înțelege după aceea …“

Există lucruri pe care le pricepem târziu, dureros și stânjenitor de târziu. Marta și Maria au trăit zile de coșmar așteptându-L pe Domnul Isus să vină să le vindece fratele. Știau că ar fi putut veni, dacă ar fi vrut. L-au așteptat să vină. Putea și ar fi trebuit să vină. El însă a ales să întârzie. Cât? Suficient de mult ca Lazăr să fie mort.

Perioada aceasta de așteptare le-a zdruncinat credința în El. Nu în ceea ce ar fi putut El face, ci în dorința Lui de a face ceva pentru ele, pentru Lazăr. Reproșul lor ne arată foarte clar lucrul acesta: “Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu“ (Ioan 11:21,32).

Când a fost ultima dată când ai trăit și tu această experiență? Când a fost ultima dată când te-ai rugat, i-ai spus clar și limpede, ai știut limpede că El poate s-o facă. L-ai așteptat cu credință și El … n-a făcut nimic ca să vină în întâmpinarea așteptărilor tale. Ce-i de făcut?

Eu cred că Domnul Isus a vrut să le facă pe aceste femei (și implicit și pe noi) să treacă de la credința în ceea ce poate El FACE , la credința în ceea ce EL ESTE.

“Eu sunt învierea și viața!“ le-a spus El atunci, “Crezi tu lucrul acesta?“ (Ioan 11:25-26).

Ele l-au auzit, dar nu L-au priceput. Răspunsul Martei ne arată că ea a înțeles direcția pe care mergea dialogul, dar n-a putut pricepe ce înseamnă acest “învierea și viața“. Marta i-a spus simplu: “Cred că Tu ești Christosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume“ (Ioan 11:27). Dincolo de aceasta, Marta n-a putut merge, n-a putut înțelege.

Sigur, experiența de la mormântul lui Lazăr a ajutat-o să înțeleagă ceva mai mult și mai bine. Cred însă că cel mai mult a ajutat-o să înțeleagă experiența răstignirii, morții și învierii Lui din sărbătoarea Paștelor. Eu cred că numai atunci a înțeles Marta TOT ce dorise să-i spună Domnul Isus.

Dincolo de dimineața Înverii, Marta, Maria, împreună cu toți ceilalți de atunci și cu toți ceilalți de acum, a priceput cu adevărat sensul final al esenței ființei lui Isus. El ESTE învierea și viața! Slăvit să fie Numele Lui și slăvită să fie lucrarea Lui, pe care … arareori o pricepem acum … până la capăt.

Deobicei, o pricepem “doar în parte“, iar aceasta ne face să trecem și noi prin perioadele noastre de așteptări înșelate, de dezamăgiri sfâșietoare și de … reproșuri amare. “Doamne, dacă ai fi vrut ai fi putut …“

Este logica noastră, logica așteptărilor noastre. Când pricepem însă deplin, nu doar ceea ce poate El, ci și CINE ESTE El, atunci lăsăm logica noatră la o parte, renunțăm la așteptările noastre pentru a ne abandona total în logica Lui și în planurile Lui.

“Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. “Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.“  – Isaia 55:8-9

“Căci Eu ştiu gândurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.  Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.“ – Ier. 29:11

“Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă sămănătorului şi pâine celui ce mănâncă,  tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. Da, veţi ieşi cu bucurie, şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va creşte mirtul. Şi lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn vecinic, nepieritor.“ – Isaia 55:10-13

(Din ciclul “Reproșuri de Paște“)Categories: Articole de interes general, Maxime si cugetari, Personale

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: