Pastile pentru păstori

C.J. Mahaney:  “The call to pastoral ministry is one of joyful suffering and a willingness to die a little everyday for the sake of your flock” (1 Cor. 4).

„Chemarea la slujirea pastorală este una la bucuria de a suferi și la acceptarea de a muri câte puțin în fiecare zi pentru binele turmei tale“

Mark Dever:  “False teachers make false converts.  False converts then hire false teachers” (1 Tim 4:16).

„Învățătorii mincinoși fac convertiți mincinoși. Convertiții mincinoși angajează  învățătoti mincinoși“.

Când am citit-o prima dată mi s-a părut un sofism. Putea la fel de bine să scrie: „Învățători adevărați fac convertiți adevărați. Convertiții adevărați angajează învățători adevărați.“

Concluzia: „Se vor înmulți „after their own kind“, „după soiul lor“, ca în cartea Geneza.

Thabiti Anyabwile: “Your confidence in the gospel will be evidenced in your effort to share the gospel with those you think are most hardened and hostile to it” (1 Tim. 1:12-17).

„Cât de convins ești de puterea și adevărul Evangheliei se va vedea din eforturile pe care le vei face ca să o prezinți celor pe care-i crezi cei mai împotrivitori și împietriți față de ea.“

If you are curious about the context of these statements, I would go to the T4G website where the videos are being uploaded as we speak.  Thanks to the speakers who have served us well.Categories: Maxime si cugetari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: