Chemarea ascultării – Samuel și Saul (3)

 

Saul cu Samuel – din umbră și de dincolo de mormânt

Cartea lui Samuel ne mai vorbește de încă două întâlniri dintre Samuel și Saul, una din umbră și alta de dincolo de mormânt.

Cea din umbră s-a petrecut când David fugea de Saul și s-a refugiat la Samuel la Rama. Saul n-a îndrăznit să meargă el la Samuel ca să-l prindă pe David. Îi era probabil greu să dea ochii cu cel care-i făcuse cunoscut voia Domnului. El a trimis mai întâi niște oameni ca să-l prindă:

„Aşa a fugit şi a scăpat David. El s-a dus la Samuel la Rama, şi i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel şi a locuit în Naiot. Au spus lucrul acesta lui Saul şi au zis: ,,Iată că David este în Naiot, lângă Rama.“ Saul a trimes nişte oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de prooroci cari prooroceau, cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimeşii lui Saul, şi au început şi ei să proorocească. Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimes alţi oameni, şi au proorocit şi ei. A mai trimes alţii a treia oară, şi au proorocit şi ei“ (1 Sam. 19:18-21).

Nu se poate să nu vedeți ironia situației. Dumnezeu îl trecea pe Saul prin cartea aducerilor aminte. Așa ceva i se întâmplase și lui la început … Nebun să fii și tot ai fi văzut și priceput mesajul! Și Saul s-a dus atunci el însuși:

„ Atunci Saul s-a dus el însuşi la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat: ,,Unde este Samuel şi David?“ I s-a răspuns: ,,Sunt în Naiot, lângă Rama.“ Şi s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit şi peste el; şi Saul şi-a văzut de drum proorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. S-a desbrăcat de haine şi a proorocit şi el înaintea lui Samuel; şi s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice: ,,Oare şi Saul este între prooroci?“ (1 Sam. 19:22-24).

Ca și în cazul preotului Eli, Samuel a avut misiunea să-i arate și lui Saul ceea ce ar fi … putut să fie, dar n-a fost. A fost ultima dată când Saul a proorocit și a simțit puterea Duhului lui Dumnezeu venind peste el.

Întâlnirea de dincolo de mormânt s-a petrecut cu doar o zi înainte de moartea lui Saul. Vremurile erau grele și Dumnezeu, care-l lepădase, refuza să mai stea de vorbă cu el:

„Samuel murise. Tot Israelul îl plânsese, şi-l îngropaseră la Rama în cetatea lui. Saul îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii şi pe cei ce ghiceau.

Filistenii s-au strâns, şi au venit de au tăbărât la Sunem: Saul a strâns pe tot Israelul şi au tăbărât la Ghilboa. La vederea taberii Filistenilor, Saul a fost cuprins de frică, şi un tremur puternic i-a apucat inima.

Saul a întrebat pe Domnul şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin prooroci. Atunci Saul a zis slujitorilor lui: ,,Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.“ Slujitorii lui i-au zis: ,,Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.“ Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine, şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: ,,Spune-mi viitorul chemând un mort, şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune. “Femeia i-a răspuns: ,,Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe ceice cheamă morţii şi pe ceice ghicesc viitorul: pentruce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?“ Saul i-a jurat pe Domnul, şi a zis: ,,Viu este Domnul, că nu ţi se va întâmpla niciun rău pentru aceasta.“ Femeia a zis: ,,Pe cine vrei să-ţi scol?“ Şi el a răspuns: ,,Scoală-mi pe Samuel“ (1 Sam. 28:3-11).

Este clar că Saul vrea să forțeze mâna lui Dumnezeu. Nebunia lui l-a adus în situația de a călca poruncile bune pe care el însuși le dăduse.

Interesant este că, deși porunca uciderii ghicitorilor și vrăjitorilor fusese dată și executată judicios, cei din anturajul lui saul n-au nici o problemă să-i găsească o astfel de persoană. Niciodată poruncile nu sunt aplicate de toți, iar între cei care nu țin seama de ele sunt adesea oamenii cei mai apropiați de cel care le-a emis!

Saul avea neapărată nevoie de un om prin care să ajungă la Dumnezeu. Ca de obicei, acest om era pentru Saul … Samuel.  Și Saul vrea să stea de vorbă neapărat cu el.

Știu că aici părerile sunt împărțite, deși n-ar trebui să fie așa. Unii spun că vrăjitoarea i-a sculat înainte un duh mincinos, alții spun că textul trebuie luat așa cum scrie, duhul celui mort era Samuel însuși. Cei dintâi spun că Dumnezeu nu îngăduie nimănui să aibă autoritate asupra celor ce se odihnesc la El după moarte. Ceilalți spun că Dumnezeu a făcut o excepție cu femeia care chema morții, de unde și sperietura ei în fața a ceva neobișnuit, ieșit din rutina ei. Unii spun că deoarece Saul era un păcătos muncit de un duh rău nu putea merge alături de Samuel dincolo de moarte. Ceilalți spun că Ionatan este și el pomenit printre cei ce vor fi a doua zi împreună Saul alături de duhul celui chemat din morți, iar neprihănitul Ionatan nu putea merge împreună cu … duhurile rele.

Eu zic că aici este vorba de locuința morților și e mai bine să lăsăm destinația finală a fiecăruia în seama lui Dumnezeu.

„Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare, şi a zis lui Saul: ,,Pentruce m-ai înşelat? Tu eşti Saul!“

Împăratul i-a zis: ,,Nu te teme de nimic; dar ce vezi?” Femeia a zis lui Saul: ,,Văd o fiinţă dumnezeiască sculându-se din pământ.“

El i-a zis: ,,Cum e la chip?“ Şi ea a răspuns: ,,Este un bătrân care se scoală, şi este învelit cu o mantie.” Saul a înţeles că era Samuel, şi s-a plecat cu faţa la pământ, şi s-a închinat.

Samuel a zis lui Saul: ,,Pentruce m-ai turburat, chemându-mă?“

Saul a răspuns: ,,Sunt într-o mare strâmtoare: Filistenii îmi fac război, şi Dumnezeu S-a depărtat dela mine; nu mi–a răspuns nici prin prooroci, nici prin vise. Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac.“

Samuel a zis: ,,Pentruce mă întrebi pe mine când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău?

Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem din partea Lui; Domnul a rupt împărăţia din mâinile tale, şi a dat-o altuia, lui David. N-ai ascultat de glasul Domnului, şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui: de aceea îţi face Domnul aşa astăzi. Şi chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile Filistenilor. Mâine, tu şi fiii tăi, veţi fi împreună cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile Filistenilor.“ Îndată Saul a căzut la pământ cât era de lung, şi cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază; nu mai avea nici o putere, căci nu mâncase toată ziua şi toată noaptea“ (1 Sam. 28:12-20).

Sper că sesizați marea ironie. Venise vremea când Saul, în sfârșit, dorea neapărat să afle ce-i spune Domnul să facă. În sfârșit, Saul era dispus să asculte. Mesajul lui Samuel a fost însă răspicat și necruțător: Era târziu, era mult prea târziu. .. Dumnezeu alesese deja pe un altul.

„Îndată Saul a căzut la pământ cât era de lung“ (1 Sam. 28:20).

Ce imagine! L-au ales pentru că era „înalt“, mai înalt ca toți de la umăr în sus (1 Sam. 9:2). Acum, înălțimea lui a ajuns … lungime căzută la pământ. Numai stamina spirituală înrădăcinată în credință și roditoare în ascultare deplină ne poate da puterea să „stăm în picioare“.

„Femeia a venit la Saul, şi, văzându-l foarte înspăimântat, i-a zis: ,,Iată că roaba ta ţi-a ascultat glasul; mi-am pus viaţa în primejdie, ascultând de cuvintele pe care mi le-ai spus. Ascultă acum, şi tu, glasul roabei tale, şi lăsă-mă să-ţi dau o bucată de pâine, ca să mănânci şi să prinzi putere ca să porneşti la drum.“ Dar el n’a vrut, şi a zis: ,,Nu mănânc nimic!“ Slujitorii lui şi femeia au stăruit de el până i-a ascultat. S’a sculat dela pământ, şi a şezut pe pat. Femeia avea la ea un viţel gras, pe care l-a tăiat în grabă; a luat făină, a frământat-o, şi a copt azimi. Le-a pus înaintea lui Saul şi înaintea slujitorilor lui, şi au mâncat. Apoi s’au sculat şi au plecat chiar în noaptea aceea“ (1 Sam. 28:21-25).

A fost ultima cină a condamnatului la moarte.Categories: Predici in Proverbe, Teologice

4 replies

 1. Otniela
  Ceasul meu este reglat după ora de aici, din Los Angeles, dar eu sunt tare dereglat. Acum, de exemplu, este ora trei dimineața în L.A. și ora 13 după amiază în România. Ce caut oare eu la computer în loc să dorm la ora asta ? …

 2. Pace.
  In acesta istorie biblica, interesanta este personalitatea lui Samuel.
  Samuel stia ca Dumnezeu nu este impotriva ierarhiei regale in poporul sau (Deut.17.14-20), totus era framintat de intrebari si temeri. El, usor putea evita aceasta responsabilitate, avind autoritate de a influenta poporul prin deciziele sale. Insa iata ca el, printr-o cuvintare monumentala (1 Sam 12.6-13), cedeaza in fata cererii poporului. Mai mult, Samuel a putut renunta la postura inalta de marele Judecator, in favoarea imparatului (nu am mai intilnit asa exemplu admirabil in Biblie).
  Samuel face tot posibilul ca temerea lui cea mare sa nu se produca, sau cel putin sa fie evitata cumva, totus este confruntat cu aceasta catastrofa. Planul “A- Saul” falimenteaza, si planul “B- David” cit pe ce.
  Samuel plinge.
  Doamne, binecuvinteza Samuelii de astazi!

 3. Frate Daniel,

  Ceasul Dvs de blog este reglat dupa ora Romaniei ? Cred ca noi aici suntem putin mai inapoi ( cam cu 1-2 ore ), fata de cum apare la Dvs .

 4. Shalom !

  Cred ca putem desprinde cateva lucruri foarte interesante din acest studiu, iar Shaul ne sta la indemana – ca personaj negativ – pentru a invata cate ceva din marea lui cadere.
  Intotdeauna, cei care NU au o relatie VIE cu Dumnezeu ( care nu raman in ASCULTARE fata de EL ) sunt extrem de dependenti de oameni, mai ales de oamenii cu o anumita autoritate in Biserica, printre ceilalti crestini. Shaul era dependent de Samuel , insa numai cand ajungea intr-un impas. Pentru ca inima lui se impietrise si nu ascultase- probabil ca frica iincepuse sa il invadeze ( frica intotdeauna este un semn ca ceva nu e in regula , iar noi stim ca in ” DRAGOSTE nu este frica ” ) – simtise nevoia sa alerge din nou la Samuel , un refugiu sigur pentru el.
  Numai ca de-aceasta data profetul nu mai era in viata, si din orice unghi am analiza interventia femeii care chema duhurile mortilor, Shaul face din nou un lucru nepermis. Dumnezeu nu ne ingaduie sub nicio forma sa invadam lumea celor plecati din aceasta viata, sa comunicam cu spiritele lor sau cu alte spirite. Si-aici cred ca Poporul Domnului chiar trebuie sa fie atent, am intalnit destui crestini care isi citesc zilnic horoscopul sau chiar participa – ” nevinovat ” sustin ei – la sedinte de ghicit in cafea. Cred ca Biserica lui Christos trebuie sa se curete integral de orice lucru strain, si sa ia in serios TOT ceea ce spune Biblia cu privire la astfel de lucruri, daca vrem ca Riurile de Apa Vie sa curga peste noi, si sa ramanem mereu verzi. Sunt lucruri care lui Dumnezeu nu-I plac si noi trebuie sa ramanem mereu la CUVANT.
  Si inca ceva cu privire la dependenta de oamenii spirituali. Pana la un punct nu e rea. Dumnezeu trimite de multe ori oameni care sa aiba un impact pozitiv, de crestere spirituala, in vietile noastre. Insa , tot EL care ni i-a trimis – are dreptul sa-i ridice de langa noi. Si ce ne facem atunci cand ne vedem singuri, pe propriile noastre picioare ? Suntem in stare sa ne ducem viziunea pentru Christos, si Imparatia Lui, mai departe ? Cred ca din nou trebuie sa invatam ceva foarte important : CHRISTOS TREBUIE SA FIE TELUL SI VIZIUNEA NOASTRA ! Amin! Trebuie sa invatam sa cultivam o relatie stransa, intima si calda cu Mantuitorul nostra , iar daca furtunile si suvoaiele navalesc peste noi , vom fi totdeauna ancorati in STANCA VEACURILOR ; si cine ne-ar mai putea smulge de pe aceasta Fortareata ? ! Glorie Lui in veci !
  Multumim, frate Daniel , pentru oportunitatea acestui studiu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: